Göteborgsförslaget

Här nedanför ser du förslag som har skickats till nämnd och väntar på beslut. Dessa förslag går inte längre att rösta på. När beslut är fattat kommer det att publiceras tillsammans med förslaget under Arkiverade förslag.
Om Göteborgsförslaget