Anmäl enkelt avhjälpta hinder

Har du upptäckt hinder i den offentliga miljön när du rör dig ute på stan? Nu kan du anmäla hinder i den offentliga miljön via appen Anmäl hinder. Alla göteborgare kan nu hjälpa staden att identifiera bristande tillgänglighet.

Genom ett nytt arbetssätt kan nu alla göteborgare på ett enkelt sätt rapportera in till staden var hinder finns. Med appen kan hindret anmälas på plats, med bild och beskrivning av hindret. Anmälan hanteras av kommunen som registrerar ärendet och bedömer hindret. Om det fastställs att det är ett enkelt avhjälpt hinder blir det fastighetsägarens sak att åtgärda det.

En viktig aspekt av appen är dess öppna källkod. Det innebär det att vem som helst i världen fritt kan kopiera den nya källkoden för att skapa en egen app med samma syfte och funktion. Rent praktiskt kan alltså andra kommuner ta källkoden, sätta dit sin kommunlogga och relansera appen för sina egna kommuninvånare.

Länk till den öppna källkoden: github.com/goteborgsstad

  Information och regler

  Enligt lagen har kommunerna ansvar för att se till att enklare hinder som försvårar tillgängligheten på allmänna platser blir åtgärdade. Det är ett eftersatt område och en undersökning från Boverket visar att bara nio procent av landets kommuner anser sig ha tillräckliga resurser för att kolla så att lagen efterlevs. I lagtexten benämns åtgärderna som enkelt avhjälpta hinder (EAH).

  På Boverkets webbplats kan du läsa mer om enkelt avhjälpta hinder

   Så här gör du

   Gör en anmälan i appen i några få steg

   • Först markerar du som anmäler vilket typ av hinder det handlar om
   • Därefter visar du var hindret finns genom att skriva en kort text om hur det hindrar dig eller någon annan, bifoga gärna en bild som du tar med mobilkameran
   • Lämna kontaktuppgifter om du vill veta hur ärendet hanteras

   Ladda ner appen Anmäl hinder för Iphone

   Ladda ner appen Anmäl hinder för Android

   Om du inte har möjlighet att anmäla hinder via appen

   Man kan självklart också kontakta kommunen genom att skicka ett meddelande under fliken e-post nedan eller vanlig post (adressen finns under Adress och öppettider), eller ringa 031-365 00 00 till Konsument- och medborgarservice precis som vanligt. Appens syfte är att bredda och förstärka möjligheterna att anmäla enkelt avhjälpta hinder, och kompletterar därför de vanliga sätten att höra av sig till kommunen. Kontaktuppgifterna hittar du längre ner på sidan.

   Mer information om appen Anmäl hinder finns på stadsutveckling.goteborg.se