Mänskliga rättigheter i Göteborgs Stad

Göteborg ska vara en stad för alla och ett demokratiskt samhälle med respekt för mänskliga rättigheter. Eftersom mänskliga rättigheter genomsyrar alla samhällsområden har politiker och medarbetare i Göteborgs Stad ett stort ansvar för hur kommunen lever upp till sina internationella åtaganden.

Diskriminering handlar om att människor i samma situation behandlas olika utan giltiga skäl. Detta är kränkande för dig som blir utsatt och strider emot grundregeln om mänskliga rättigheter och allas lika värde.

I augusti 2018 kommer EuroPride till Göteborg för första gången. EuroPride är Europas största hbtq-arrangemang.