Mänskliga rättigheter

Göteborg ska vara en stad för alla. Därför arbetar Göteborgs Stad aktivt mot fördomar och normer som utestänger människor. Du som är homosexuell, bisexuell, trans eller queer (hbtq) ska garanteras samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter som alla andra

Jämställdhet handlar om jämlika villkor mellan könen att forma samhället och sitt eget liv. Hur Göteborgs Stad är som arbetsgivare och hur stadens verksamheter utformar sin service har stor betydelse för kvinnor och män, flickor och pojkars levnadsvillkor. Därför ska jämställdhetsperspektivet finnas med i allt arbete som Göteborgs Stad gör.