Jämlikt Göteborg

När fler mår bra kan fler bidra till att bygga ett gott samhälle. I en stad där skillnader i livsvillkor och hälsa är små mår även de som har det bäst ännu bättre.

För att minska skillnaderna arbetar vi med utvalda fokusområden. Det handlar mycket om att skapa goda förutsättningar för alla barn.

Du som viktig vuxen nära ett barn har en fantastisk möjlighet. Du kan påverka dina barns läsvanor. Ta chansen och läs, för och med våra barn.

Forum jämlik stad är en seminarieserie för att dela erfarenheter och sprida kunskap inom jämlikhetsarbetet i Göteborgs Stad.