Diarium och arkiv

Alla myndigheter är skyldiga att föra register över de allmänna handlingar som finns hos myndigheten. Dessa kan du hitta i de olika diarierna. I arkiven finns äldre handlingar.

I ett diarium hittar du handlingar (dokument), ärenden, kallelser och protokoll som är skapade av eller som har skickats till kommunens förvaltningar.

Kommunen har i enlighet med lagen skyldighet att registrera, förvara och arkivera sina allmänna handlingar. Handlingarna ska hållas ordnade och tillgängliga, så att du som så önskar lätt kan hitta det du söker.

Arkiv

Regionarkivet förvarar stadens och Västra Götalandsregionens arkiv. Här finns till exempel skolbetyg, patientjournaler, uppgifter om vaccinationer, bygglovsritningar och mycket mer som stadens (och regionens) invånare frågar efter. Här finns också ett stort föreningsarkiv med handlingar från idrottsrörelsen, de politiska partierna, fackföreningarna med flera.

Alla brev och handlingar, även e-post, som kommer in till en kommun är i regel offentliga och får, med vissa undantag, läsas av alla.