Hitta arbetsmarknadsinsats

Arbetsmarknadsinsatserna kan ge stöd främst till dig som är arbetssökande och har försörjningsstöd. Insatserna kan bestå av vägledning, coachning, praktik, kortare anställningar, arbetsträning eller utbildning.

Via socialtjänsten i din stadsdel kan du komma i kontakt med någon av våra arbetsmarknadsinsatser som kan stödja dig i ditt jobbsökande.

Hitta socialkontor i din stadsdel

Filtrera

Hittade 22 st
Visa som:
 • Arbetscentrum

  Kommunal, Örgryte-Härlanda
  Inriktning: rehabilitering

  Hos Arbetscentrum erbjuds insatser som ger dig ökade möjligheter att närma dig arbetsmarknaden. Insatsen beviljas av din socialsekreterare på enheten för ekonomiskt bistånd.

 • Arbetsmarknadstorget (Hisingen)

  Kommunal, Lundby

  För dig som är arbetslös Hisingsbo 18 - 65 år. Du har försörjningsstöd och behöver insatser från både socialtjänsten och arbetsförmedlingen. Du ska stå till arbetsmarknadens förfogande. Det innebär att vi bedömer att du bör kunna komma ut i arbete inom 8-12 månader med Arbetsmarknadstorgets stöd. Vill du få hjälp av Arbetsmarknadstorget ska du prata med din handläggare på socialkontoret.

  Öppettider

  • mån-fre 9-12, 13-15
 • Ayande

  Kommunal, Askim-Frölunda-Högsbo

  Ayande hjälper dig som mår psykiskt dåligt, är mellan 18 och 29 år och bor i stadsdelarna Askim-Frölunda-Högsbo eller Västra Göteborg. Vi stöttar dig som är framme vid att börja jobba mot arbete och/eller studier och behöver hjälp och stöd att komma vidare och nå målet. Teamet består av coacher, psykolog, kurator, arbetsterapeut och samordnare.

 • Columbus

  Kommunal, Majorna-Linné
  Inriktning: rehabilitering

  Columbus hjälper dig som är arbetslös ung vuxen och vill komma vidare till arbete eller studier men mår för psykiskt dåligt för att göra det på egen hand. Vi sätter upp mål utifrån dina förutsättningar och arbetar tillsammans för att du ska nå dem. Vi finns för dig som är 18-29 år och bor i stadsdelarna Örgryte-Härlanda, Majorna-Linné eller Centrum.

 • Daglig verksamhet Höstvädersgatans servicegrupp

  Kommunal, Västra Hisingen
  Inriktning: praktik

  Höstvädersgatans servicegrupp servar anställda inom förvaltningens lokaler på Höstvädersgatan 1. För de som ingår i gruppen erbjuds flera alternativ, såsom bakning av mat- och kaffebröd och göra smörgåsar samt försäljning från kafévagn inom adressen. I servicegruppen kan du också hjälpa till med återvinning och enklare vaktmästarsysslor. Du ingår i en grupp tillsammans med andra deltagare och erfarna stödassistenter som leder och stöttar i arbetet. Du arbetar alltid utifrån din egen förmåga och kan välja att vara här alltifrån heltid till några timmar i veckan.

 • Extra kraft

  Kommunal
  Inriktning: jobbsök, kompetensutveckling

  Extra Kraft riktar sig till unga arbetslösa mellan 18 och 25 år. Under en period på 6 månader får de möjligheten att utföra meningsfulla uppgifter inom föreningslivet. Föreningen blir arbetsgivare medan idrotts- och föreningsförvaltningen står för alla lönekostnader. Exempel på arbetsuppgifter kan vara: • Administrativa uppgifter, IT-arbete med hemsidor etc • Ledar- och tränaruppgifter (barn och ungdom) • Rekryteringskampanjer, informationsuppgifter • Anordna arrangemang eller cuper • Pröva-på-verksamheter • Föreningsvärd (café och öppen verksamhet) • Drifts- och skötseluppgifter (inne och ute) Ungdomar som kan bli aktuella för anställning ska vara arbetslösa, inskrivna på arbetsförmedlingen, vara berättigade till Nystartsjobb eller ha fått försörjningsstöd under 6 månader. Föreningar som lämnat in intresseanmälan bedöms bland annat utifrån om de har resurser att handleda och kan erbjuda meningsfulla uppgifter. Det är bland annat viktigt att den anställde inte arbetar ensam. Föreningar som anses lämpliga matchas mot en arbetssökande med hjälp av arbetsförmedlingen och idrotts- och föreningsförvaltningen.

 • Gröna Gruppen

  Kommunal, Majorna-Linné
  Inriktning: rehabilitering

  Gröna Gruppen är en verksamhet för dig som har försörjningsstöd. Hos oss arbetstränar du huvudsakligen med montering, flytt och transporter. Vi jobbar också med screentryck, miljö och återvinning. På schemat finns även olika hälsoaktiviteter och du kan få grundläggande datakunskaper. Du får individuellt stöd och vägledning för att komma igång med jobbsökande, praktik eller studier via ProVux.

 • Hikikomori

  Kommunal, Askim-Frölunda-Högsbo
  Inriktning: praktik

  Projekt Hikikomori ska stötta unga 15-24 år att komma igång med studier eller arbete. Vi har två team i Göteborgs Stad: Hisingen och Väster. Teamen erbjuder individuellt anpassade insatser från pedagoger, socionomer, fritidsledare, rekryterare och arbetsförmedlare.

 • Hökälla - Grönt arbete och rehab

  Fristående, Norra Hisingen
  Inriktning: jobbsök, kompetensutveckling, praktik, rehabilitering

  Hökälla grönt arbete och rehab arbetar med våtmarksparken vid Hökälla och längs Kvilleån. Arbetet sker i samarbete med Backa församling, Svenska kyrkan, Arbetsförmedlingen och Park- och naturförvaltningen. Projektet är till för: · långtidsarbetslösa · de som vill arbetsträna och förbereda sig för yrkeslivet · skapa gemenskap · främja friskvård · inskrivna i jobb- och utvecklingsgarantin Fas 3

 • Iter

  Kommunal
  Inriktning: kompetensutveckling, praktik

  Iter är ett samarbete mellan Göteborgs Stad och organisationer i Europa. Genom Iter kan ungdomar, 18-29 år, resa ut i Europa och jobba som volontärer. Målet är att inspirera och motivera unga till sysselsättning.

 • Jobbcentralen

  Kommunal, Lundby
  Inriktning: jobbsök, praktik

  JobbCentralen är en arbetsmarknadsinriktad verksamhet som vänder sig till dig som är Lundbybo, är arbetslös och i behov av stöd att få jobb eller börja studera. Vi tar emot dig som är 18-64 år, har ordnat boende och barnomsorg. Du har försörjningstöd, men inget pågående missbruk. Genom JobbCentralen kan du som är arbetslös snabbt komma igång i aktivitet genom praktik och/eller arbetsträning. Under din tid på JobbCentralen har du kontinuerlig kontakt med en Arbetskonsulent som i samarbete med dig skaffar en praktikplats. Målet är att du ska bli stärkt i ditt sökande efter arbete på den öppna arbetsmarknaden eller studier och få tillgång till aktiviteter från Arbetsförmedlingen. Vi tar emot sökande på remiss från socialkontoret. Efter att vi tagit emot en remiss kallar vi till ett trepartsamtal, då din socialsekreterare, du och Arbetskonsulent lägger upp en gemensam individanpassad arbetsplan och bestämmer i vilken omfattning du skall delta i vår verksamhet. Du får stöd i sökandet efter arbete eller studier och i kontakten med Arbetsförmedlingen. Vi har söka jobb-aktiviteter och för arbetspraktiken försöker vi, i den mån det är möjligt, ta hänsyn till dina önskemål, idéer och intresse. Du har också möjlighet att få arbetsträning i snickeri, miljögrupp eller textil. Under tiden som du är inskriven i JobbCentralen har vi löpande kontakt med din socialsekreterare. Under praktiken utgår ingen annan ersättning än försörjningsstödet, men deltagaren omfattas givetvis av vår kollektiva försäkring.

 • Jobbhörnet

  Kommunal, Angered
  Inriktning: jobbsök, kompetensutveckling, praktik

  Jobbhörnet vänder sig till dig som har försörjningsstöd i stadsdelen Angered, och är arbetssökande i åldern 20-64 år och kan ta ett arbete direkt. Målet är att underlätta för dig att komma ut i arbetslivet så snart som möjligt. Jobbhörnet erbjuder - Söka-jobb aktiviteter - Gruppaktiviteter - Jobbmatchare - Vägledning via arbetsförmedlare Vägen till oss Anmälan görs av handläggare på socialkontoret. Jobbhörnet har ett nära samarbete och finns i Arbetsförmedling Angereds lokaler.

  Öppettider

  • mån-fre 10-16
 • Klippankooperativen

  Kommunal

  Klippankooperativen består av fyra kooperativa enheter uppbyggda som ideella föreningar; Handpapper Klippan, Lera med mera Klippan, Klippan BAK och Fram samt Hunddagis Klippan.

  Öppettider

  • Mån-fre 8 - 16
 • Krami

  Kommunal
  Inriktning: jobbsök, kompetensutveckling, praktik, rehabilitering

  Krami är en samverkan mellan Kriminalvården, Arbetsförmedlingen och Göteborgs Stad där vi har ett gemensamt arbetssätt för att erbjuda stöd och vägledning till arbete eller studier. Verksamheten bedrivs på Arbetsförmedlingen i Gamlestaden, där samtliga myndighetsrepresentanter arbetar.  Vi arbetar med både kvinnor och män som har en bakgrund av kriminalitet och/eller missbruk eller befinner sig i riskzonen för kriminalitet. De som kommer till oss ska ha lämnat det bakom sig och det ska finnas en vilja till förändring. Deltagaren ska vara drogfri samt ha ordnat boende och barnomsorg.

 • Miljöteamet

  Kommunal, Västra Hisingen

  Miljöteamet riktar sig till dig som bor i Biskopsgården och har rätt till försörjningsstöd. Du ska ha behov av arbetsträning och du får hos oss möjlighet att förberedda dig på de krav som gäller på arbetsmarknaden. Vi gör olika sysslor som förekommer inom de kommunala bolagen och inom Biskopsgårdens stadsdelsförvaltning.

 • Motiva

  Kommunal, Angered
  Inriktning: jobbsök, kompetensutveckling, praktik, rehabilitering

  I Angered finns arbetskraft med stor kompetens och många olika erfarenheter. En del av dem saknar jobb, men vill få en chans på arbetsmarknaden. Projekt Motiva arbetar för att fler ska få ett arbete och en egen försörjning. Vi matchar de arbetssökande mot de behov som din organisation har, så att rätt person hamnar på rätt arbetsplats.  

 • Returhuset

  Kommunal, Östra Göteborg
  Inriktning: praktik

  Returhuset arbetar med rehabiliterande sysselsättning för dig som är arbetssökande och har försörjningsstöd. Vi har platser i återvinningsverkstäder, trädgård/butik och i vårt lunch-kafé - allt med miljöinriktning. Verksamheten syftar till att stärka dina möjligheter på arbetsmarknaden.

  Öppettider

  • Kafé och butik
   måndagar, STÄNGT
   tisdag - fredag, 10.00-16.00
   lördag - söndag, 11.00-16.00
 • Samordningsförbundet Göteborg Centrum

  Kommunal, Majorna-Linné
  Inriktning: rehabilitering

  Samordningsförbundet finns för dig som har problem med psykisk ohälsa och/eller långvarigt bidragsberoende och bor i Örgryte-Härlanda, Centrum eller Majorna-Linné. Vi arbetar för snabb återgång till arbetslivet genom en effektiv samordning av myndigheternas resurser och kompetenser. Samordningsförbundet består av Göteborgs Stad, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Västra Götalandsregionen.

 • Tvätteriet

  Kommunal, Västra Hisingen
  Inriktning: praktik

  Du kan komma till vår arbetsträning om du är aktuell i Biskopsgårdens Individ- och familjeomsorg och får försörjningsstöd. I tvätteriet tar vi hand om kläder och städmaterial; tvättar, sorterar, stryker och paketerar samt städ i kontorshuset. Du ingår i ett arbetslag där arbetsledaren planerar dagens uppdrag.

 • Ungdomscentrum

  Kommunal, Angered
  Inriktning: jobbsök, kompetensutveckling, praktik, rehabilitering

  Ungdomscentrum vänder sig till dig som är upp till 25 år och behöver mer stöd än vad ordinarie verksamheter kan erbjuda på din väg mot arbete. Ungdomscentrum erbjuder - Individuellt samtalsstöd - Söka-jobb aktiviter - Gruppaktiviteter Vägen till oss Anmälan görs av din handläggare på socialkontoret eller genom din arbetsförmedlare. Ungdomscentrum har sina lokaler hos Arbetsförmedling Angered.

  Öppettider

  • mån-fre 10-16