Lediga jobb i Göteborgs Stad

Projektledare ”Gothenburg Climate Partnership”

Arbetsbeskrivning

Ansvarig för att;

• Bygga upp en lämplig projektorganisation för att driva och utveckla projektet under 3-5 år

• Initiera och värdera tänkbara klimatprojekt och aktiviteter samt utveckla dessa i dialog med medlemmarna

• Samverka med övriga främjandeaktörer inom klimatområdet både nationellt och internationellt

• Kommunicera verksamheten nationellt och internationellt genom att delta i seminarier, debatter, artiklar, sociala medier, webb mm

• Underlag och rapportering till projektets styrgrupp samt andra rapporteringsinstanser inkl Göteborg Stads kommunstyrelse

• Sammankalla och leda ett flertal arbetsgrupper med aktörer från näringsliv, organisation och Göteborg Stads förvaltningar och bolag (även aktörer från övriga kranskommuner i Göteborgsregionen är välkomna)

• Budgetansvar (ca 3 milj./år i andra fasen) inkl ekonomiska uppföljningar samt ansökningar för finansiering av uppdraget

• Kontinuerligt värdera annan organisationsform och förbereda överlämning efter projekttiden 3-5 år.

• Arbetsleda tillsatt team efter uppstartsfasen 2-3 personer samt ev kontrakterade konsulter

• Tjänsten representerar BRG i flera nätverk och centrala arbetsgrupper inom Göteborg Stad. Ex CSR Västsverige, Klimatstrategiska referensgruppen under ledning av Miljöförvaltningen m.fl.

Kvalifikationer

Utbildning
Högskoleutbildning motsv. ca 4-5 år med ämnen inom miljö- och klimat alt naturvetenskaplig inriktning.

Erfarenhet
Relevant arbetslivserfarenhet 5-7 år i näringslivet och/eller offentlig verksamhet. Tidigare erfarenhet av arbetsledning är meriterande samt erfarenhet av att förhandla med kontakter på hög nivå inom näringsliv och/eller offentlig verksamhet.
Tidigare erfarenhet av att arbeta med GHG Protocol eller GPC alt andra internationellt erkända mät- och redovisningsverktyg är meriterande.

Övriga kunskapskrav
Svenska och engelska i tal och skrift på dokumenterad hög nivå

Färdigheter och personliga egenskaper
• Driven, kreativ, flexibel och med stark egen initiativförmåga
• Kommunikativ och lätt för att tala inför andra
• Nätverkare
• Van estradör
• Analytisk och strukturerad och blick för helheter
• Samarbetsinriktad
• Omfattande intresse för miljö, klimat och hållbarhetsfrågor i stort
• Intresserad av näringslivsutveckling och företagande

Övrig information

Läs gärna mer om Business Region Göteborg AB.

Läs mer om tjänsten

Om Business Region Göteborg

Business Region Göteborg ansvarar för näringslivsutveckling i Göteborgs Stad och representerar 13 kommuner i regionen. Business Region Göteborg ska bidra till att skapa fler arbetstillfällen och därigenom åstadkomma en hållbar tillväxt i Göteborgsregionens näringsliv. Detta gör vi genom att erbjuda kunskap och kontakter som skapar förutsättningar för dig som vill starta, etablera eller utveckla företag i regionen.
Målet är att bidra till en hållbar utveckling med hög sysselsättning, hög nivå på företagande och entreprenörskap samt regional innovationsförmåga. Vi arbetar aktivt med kluster- och branschutveckling genom att identifiera styrkeområden, knyta samman människor från företag, akademi och offentlig verksamhet i värdefulla nätverk. Vi initierar branschsamarbeten som leder till kommersiellt bärkraftiga innovationer.

I september 2014 antogs Göteborg Stads klimatprogram av kommunfullmäktige. I programmet inkluderas utsläppen av växthusgaser från konsumtion, vilket internationellt sett är unikt. Ambitionen är att Göteborg ska vara en av världens mest progressiva städer i att åtgärda klimatproblem. För att nå målet behövs handling från såväl näringslivet som medborgarna. Göteborg vann 2015 WWFs pris som Sveriges främsta klimatstad. Under hösten 2015 påbörjar staden sin rapportering som följer den internationella standarden Global Protocol on Community-scale GHG Emissions (GPC).

Kommunstyrelsen i Göteborg Stad har gett Business Region Göteborg i uppdrag att under 2017 starta upp Gothenburg Climate Partnership i form av ett långsiktigt, organiserat samarbete mellan Göteborgs stad, organisationer och företag med syftet att bidra till stadens klimatmål. Samarbetet ska vara öppet för företag och organisationer som ansluter till stadens övergripande klimatmål, genom att minska sina växthusgasutsläpp och öka sin energieffektivisering. För att få en gemensam syn på utsläppens storlek, ursprung och orsak förväntas företag och organisationer ansluta sig till GHG Protocol.

Vi söker nu en projektledare som ska börja bygga upp och utveckla verksamheten från start.

I första fasen skall syfte, mål och verksamhetsplan fastställas, kontakter med företag och organisationer utvecklas för att identifiera potentiella medlemmar samt förbereda inför nästa fas (start 2018) genom att säkerställa finansiering och organisation.

I den andra fasen omfattar tjänsten att utveckla, leda och driva Gothenburg Climate Partnership.

Ansökningsinformation

Sista ansökningsdatum
2017-01-25
Referensnummer
A644142

Anställningsvillkor

Omfattning
Heltid
Antal tjänster
1
Anställningsform
Tillsvidareanställning
Tillträde
2017-03-01. Eller så snart som möjligt.

Kontaktpersoner

Maria Strömberg

Chef, Kluster & Innovation
Telefon: 031-367 61 10
E-post: maria.stromberg@businessregion.se

Lena Altbrink

HR-utvecklare
Telefon: 031-367 61 35
E-post: lena.altbrink@businessregion.se