Cirkulär migration

Vill du som möter nyanlända veta mer om migrationsfrågor? För att öka kunskapen ordnar vi olika former av utbildning för tjänstemän, föreningar och andra. Vi driver även projekt om arbete, ekonomi och migration.

Utbildning

Seminarier

Göteborg i världen – världen i Göteborg. Så heter den serie med seminarier som vi ordnar. Syftet är att ge dig som möter migranter mer bakgrundskunskap och inspiration, som ett komplement till din kompetens.

Hur bra - eller dåliga är vi egentligen på integration i Sverige?

Den 6 april 2016 höll Integrationscentrum ett seminarium om integration.

Seminariet inleddes av Seroj Ghazarian som arbetar med mänskliga rättigheter i Göteborgs Stad.

Gästföreläsare var Joakim Palme, professor i statskunskap, och Kristof Tamas, kanslichef, båda från Delegationen för migrationsstudier, www.delmi.se.

Dahir Khalid och Osama Alkurdi berättade också om Integrationscentrums mentorprogram för nyanlända, Vägvisaren, och vad det kan betyda för integration.

Dessutom beskrev Arbnesha Demaku hur det är att vara cirkulär migrant. Hon var två år när hon kom till Sverige och beslöt sig efter uppväxten i Örebro att återvända till Kosovo där hon nu driver ett framgångsrikt företag, samtidigt som hon behåller de svenska banden.

Seminariet spelades in av Peter Jonsvik, FriaFantasier, LokalTVVäst.

Hämta Delmis presentation del 1 från seminariet här.

Hämta Delmis presentation del 2 från seminariet här.

Hämta Delmis presentation del 3 från seminariet här.

Anmäl dig till Syrien – med rätt till fred

Kriget i Syrien är snart inne på sitt sjätte år. Situationen för befolkningen blir allt svårare. Förutom strider och skräck, råder brist på nästan allt för många medan andra berikar sig på pengar och makt. Mitt i alltihop fortsätter livet, barn växer och leker. Vad har de för chans till ett liv i fred?

Välkommen till nästa seminarium i serien Göteborg i världen - världen i Göteborg. Den här gången med handlar det om Syrien - med rätt till fred.

Med föreläsningar av fredsforskaren Helena Lindholm, professor vid institutionen för globala studier, Göteborgs universitet, och Nobelfredspristagare Mairead Maguire samt samtal med flyktingar från Syrien om hur livet fortsätter, liksom längtan efter fred.

När: Fredagen den 26 februari kl 8.15-11.45. Var: SF Biopalatset, Kungstorget 2.

Läs artikel om seminariet på www.vartgoteborg.se här.

Eritrea i våra hjärtan, 23 oktober 2015

Hittills i år är flyktingar från Eritrea den tredje största gruppen asylsökande i Sverige, många är ensamkommande unga.

För att kunna erbjuda ett bra mottagande behöver vi veta mer om Eritrea, om Eritrea i våra nyanländas hjärtan, men också om orsaker till flykten och den långa farliga vägen till Europa.

På seminariet kan vi lyssna på nyanländas egna berättelser om flykten hit och hur det är att komma till Sverige, på den före detta riksdagsmannen Rezene Tesfazion som blev motståndsman i exil till sin egen regering och Meron Estefanos, den eritreanska journalisten som är en av personerna bakom SVTs uppmärksammade film "Betala eller vi dödar dem!".

Seminariet filmas av SVT Forum och du kan se det på SVT Play här.

Tidigare seminarier

Seminarierna har bland annat handlat om:

  • Somalia
  • Afghanistan
  • Islam
  • Flykt
  • Syrien
  • Eritrea
  • Mellanöstern

Migration i en tid av främlingsfientlighet och rasism – hur påverkas jag som tjänsteman och medmänniska?

På dagen 60 år efter andra världskriget, 8 maj 2015, höll Integrationscentrum Göteborg ett seminarium om migration, främlingsfientlighet och rasism.

Migration har blivit en het fråga i samhällsdebatten. Hur ser det ut bakom tidningsrubrikerna – växer rasismen eller inte?

Som tjänsteman kan du ofta hamna i svåra situationer med allt större tryck på verksamheterna för nyanlända, samtidigt som flyktingpolitiken ifrågasätts av vissa. Detta kan också påverka dig som privatperson och medmänniska. Hur reagerar du då?

Föreläsare:

Clara Sandelind, doktor i statsvetenskap vid University of Sheffield, Storbritannien.
Ali Saidoun, processledare, kultur och fritid, stadsdelsförvaltningen Angered.
Henry Ascher, barnläkare, forskare och medicinskt ansvarig för Rosengrenska stiftelsen som ger vård till papperslösa om sina professionella och personliga erfarenheter - stora delar av hans släkt mördades under förintelsen.

Se del 1 på SVT Forum här.

Se del 2 på SVT Forum här.

Mellanöstern - anhängare och offer i de religiösa krigen

Ett seminarium om Mellanöstern där de allra tidigaste mänskliga civilisationerna uppstod och tre av de fem världsreligionerna grundades (islam, judendom och kristendom). I samma region pågår nu en av de värsta humanitära katastroferna sedan andra världskriget med övergrepp i religionens namn. De extrema organisationerna har också anhängare i omvärlden: rekryteringen av unga män och kvinnor från Sverige och Europa till IS har skapat stora rubriker i massmedierna. Hur går det att förstå vad som sker?

Med Ingmar Karlsson, diplomat och författare, Shadiye Heydari, politiskt engagerad och flykting, Wilson Odisho, samhällsinformatör och ordförande i Babylon, samt Zan Jankovski, enhetschef SDF Angered och Sven-Johan Dahlstrand, enhetschef, social resursförvaltning.

Seminariet den 7 november 2014 spelades in och sändes av SVT Forum. Här kan du se programmet: länk till SVT

Eritrea - från befrielse till flykt

Seminariet den 17 oktober 2014 handlade om de olika omständigheter som gör att människor riskerar livet för att fly från Eritrea – landet med en rik och lång historia. Det ligger på Afrikas horn där de äldsta kända spåren av mänskliga varelser har påträffats. Efter ett 30-årigt långt befrielsekrig blev Eritrea självständigt 1993. Idag beräknas cirka 5 000 personer fly från landet varje månad – vad händer?

Med Redie Bereketeab, docent och forskare, Marianne Mathlein, författare och Eritreakännare, och Donald Boström, journalist och författare. Se intervjuer med föreläsarna här.

Syrien - det nya flyktinglandet

Om hur kriget i Syrien påverkar livet före, under och efter flykten. Hur går man vidare? Med föreläsning av Michael Schulz, forskare vid Göteborgs universitet, direktrapport från flyktingläger med Monzer El-Sabini, ordförande i Emmaus och samordnare för Välkomsten Västra Frölunda, samt samtal med nyanlända från Syrien.

Här kan du hämta presentationerna från seminariet om Syrien, 23 maj 2014. Här kan du också se filminslag med föreläsarna och enhetschefen Elizabeth George

Monzer El-Sabinis presentation

Michael Schulz' presentation

Att fly till Europa och ta sig till Sverige

En halvdag om flykten till Sverige. Om det som händer innan man kan söka asyl. Vilka risker och hinder möter man på vägen? Går det att ta sig till Sverige på laglig väg? Vad händer i Europa?

Med Cecilia Malmström, EU-kommissionär, och dramatisering av flyktingars egna berättelser, framfört av skådespelarna Sergej Merkusjev och Karin de Frumerie, dramaturg: Hasse Carlsson.

Se inslag med Cecilia Malmström här.

Se dramatiseringen av flyktingars berättelser, Vägen till Sverige, här.

Tipsa oss gärna om du har förslag på andra ämnen som du vill att vi ska ta upp i seminarieserien.

Kurser med föreningar och andra

Vi ordnar kurser med olika samarbetspartners. Tillsammans med föreningar utbildar vi cirkelledare i samhällsinformation. De kan i sin tur hjälpa nyanlända och andra personer med frågor om samhället på andra språk än svenska.

Vi samarbetar också med till exempel Kvinnofolkhögskolan och Mammaforum i Bergsjön.

2015 gör vi en pilotsatsning på kurs i samhällsfrågor med boende i Gårdsten, i samarbete med Gårdstensbostäder.

Vi erbjuder även utbildning till personal i kommunerna i Göteborgsregionen.

Kontakta oss gärna med förslag på utbildningar.

Vägvisaren

I projekt Vägvisaren får du som nyanländ en egen mentor som har kunskaper och erfarenheter av just det som du är intresserad av. Du och mentorn träffas en-två gånger i månaden under ett år. Ni pratar om arbete och studier – vilken väg som leder fram till det som du vill arbeta med.

Projekt Vägvisaren är till för dig som har ambitioner, stark vilja och en egen idé. Språket ska inte vara något hinder – vi försöker ordna mentorer på alla språk som behövs.

Den första omgången i Vägvisaren finns dokumenterad. Här berättar projektledare Dahir Khalid om mentorprogrammet för nyanlända. Du kan också läsa intervjuer med deltagarna om vad Vägvisaren betytt för dem. Dokumentation av Vägvisaren 1.0.

En ny omgång startar våren 2016. Kontakta oss via e-post om du vill veta mer migration@socialresurs.goteborg.se.

Projekt om cirkulär migration

Migration och arbete heter den förstudie om cirkulär migration som Integrationscentrum genomförde 2014, finansierad av Europeiska socialfonden.

Cirkulär migration handlar om personer som flyttar fram och tillbaka mellan länder, det vill säga som ”cirkulerar”. Många gånger är det arbetskraftsinvandrare och studenter som flyttar till ett annat land för att arbeta eller studera. Det kan också gälla flyktingar som vill återvända till sitt gamla hemland eller utvandra till något annat.

I förstudien undersöker vi vad det finns för möjligheter att stödja personer i Göteborg som är intresserade av cirkulär migration. Vi riktar in oss på några länder: Somalia, Irakiska Kurdistan, Bosnien och Kosovo. För att samla och fördjupa kunskaperna har vi intervjuat hundra personer och gjort ett antal studieresor.

Hämta slutrapporten som pdf här.

Filer och dokument

Kontakta enheten för samhällsorientering

  • Telefonnummer031-367 91 50
  • BesöksadressAndra Långgatan 19
  • PostadressBox 7010402 31 Göteborg
Fler kontaktuppgifter och karta