Foto: Wavebreakmedia

Hälsa och sjukvård

Hemsjukvård kan du få om du har svårt att ta dig till din vårdcentral eller om du behöver sjuk- och hälsovård flera gånger i veckan. Du kan få hemsjukvård dygnet runt i ditt eget hem, på ditt äldreboende eller på ditt boende för personer med funktionsnedsättning.

Du som vill besöka en tandläkare och få tandvård ska vända dig till folktandvården inom Västra Götalandsregionen eller till en privat tandläkare.