Foto: Emmy Jonsson

Gifta sig, äktenskap

Borgerlig vigsel är en ceremoni utan religiösa inslag. Ni behöver inte vara skrivna i Göteborg för att få vigas borgerligt i Göteborg.

Innan ni kan gifta er i Sverige måste ni ansöka om hindersprövning hos Skatteverket. Hindersprövning innebär att Skatteverket prövar om det finns några hinder för att ni kan gifta er i Sverige.

Vigsel i Rådhuset bokar ni genom vår e-tjänst på sidan Boka borgerlig vigsel. Om ni väljer att gifta er vid en privat ceremoni, tar ni först kontakt med en vigselförrättare för att bestämma tid och anmäler sedan detta till stadsledningskontoret på sidan Boka privat vigsel på annan plats. Vigselförrättarna gör detta på sin fritid.

Ceremonitexten finns i en kort och en lång version samt på engelska.