Torg och allmänna platser

Kommunen har hand om torg och andra allmänna platser samt stadens parker. Här hittar du information om hur kommunen sköter de allmänna platserna. Du hittar också information hur du ska göra om du vill använda någon plats, till exempel för att sälja saker på torget.

I Göteborg finns ett trettiotal offentliga toaletter som sköts av kommunen. Utöver dessa sköter JCDecaux 15 offentliga toaletter. Städning av toaletterna i stan sker varje dag.

Belysning

Trafikkontoret har ansvar för att det vi i dagligt tal kallar gatubelysningen fungerar.

Flaggning

Stadsledningskontoret, Göteborgs Stad, flaggar på de officiella flaggstängerna, bland annat på Gustaf Adolfs Torg.

Här hittar du stadens lekplatser och hur de sköts.