Skötsel, städning och snöröjning

Här hittar du information om hur kommunen sköter gator och allmänna platser året om. Du hittar också information om vilket ansvar fastighetsägare har och hur du gör för att felanmäla.

Staden städas. Varje dag. Året om. Men på olika platser och enligt olika scheman.

Göteborg har cirka 2000 hektar kommunal parkmark. Parkerna är viktiga mötesplatser och rekreationsområden för både göteborgare och besökare. För att vi ska trivas och känna oss trygga i stadens parker är det viktigt att de är välvårdade.

Göteborgs Stad vill att det ska finnas en variation i stadsmiljön och det gäller även gräsmattorna. Därför klipper vi gräsmattorna olika ofta.

Göteborg ska vara en ren stad, både till vardag och fest. Fler och nya papperskorgar och mer städning är några åtgärder som kommunen gör för att minska nedskräpningen.