Vägarbeten

Vi bygger ett nytt Göteborg. Stadens trafik ska anpassas till framtidens behov. Med fler bussar, spårvagnar, pendeltåg och cykelbanor blir det lättare att resa och hitta nya, bättre vägvanor. Men förändringarna i staden kan påverka ditt sätt att resa eller ta dig fram i Göteborg.

  Aktuellt

  • Ny hållplats vid Rambergsvallen

   Publicerad 24 maj 2018

   Det ska bli lättare och tryggare att åka kollektivt från Rambergsvallen. Idag gör trappor och gångtunnel det svårt och otryggt att ta sig till och från hållplatsen. Nu görs en rejäl upprustning.

  • Begränsad framkomlighet i Svingeln nattetid sista veckan i maj

   Publicerad 24 maj 2018

   Biltrafiken från E20 in mot Olskroken/Svingeln samt Redbergsvägen in mot Friggagatan kommer periodvis stängas av nattetid mellan kl 01.30-04.30 under sista veckan i maj. Anledningen till avstängningen är att vi behöver göra beläggningsarbeten. Kollektivtrafiken går som vanligt.

  • Spårarbete Stigbergstorget

   Publicerad 21 maj 2018

   Spåret vid hållplatsen Stigbergstorget, läge B, behöver justeras för att öka säkerheten i spårvagnstrafiken.

  • Spårarbete Parkgatan 28 maj till 8 juni

   Publicerad 17 maj 2018

   Spåret vid hållplatsen Hagakyrkan, läge A och B, samt i korsningen Parkgatan/Sprängkullsgatan behöver justeras och bytas för att öka säkerheten i spårvagnstrafiken.

  • Arbeten tar bort körfält på Stora Badhusgatan

   Publicerad 16 maj 2018

   Trafikverket ska först byta lyktstolpar och flytta en refug på Stora Badhusgatan 7. Därefter fortsätter förstärkningsarbeten för att säkra kurtinmuren* som ligger under jord.

  • Arbeten på Sankt Eriksgatan inför förstärkning av Götatunneln

   Publicerad 15 maj 2018

   I juni kommer vi att utföra förstärkningsåtgärder i Götatunneln. Inför förstärkningsarbetet behöver vi utföra spontarbeten på Sankt Eriksgatan i höjd med Swedish Taste. Arbetet kommer att börja vecka 21 (21 maj och framåt) och pågå dagtid i cirka en månad. Under arbetsperioden kommer gående och cyklister att kunna passera förbi arbetsområdet.

  • Götaälvbron öppnas på dessa tider i maj till augusti

   Publicerad 14 maj 2018

   Det problem som det varma vädret kan orsaka gäller broklaffens funktion. Götaälvbron är helt säker att gå, cykla, åka kollektivt eller köra över. Brons så kallade bärighet har alltså inte påverkats.

  • Avstängning Volrat Thamsgatan

   Publicerad 26 april 2018

   Mellan den 21 maj och 24 augusti uppförs stommen för ett flerbostadshus på Volrat Thamsgatan 15.Gatan kommer att vara avstängd för genomfart på vardagar 07.00-18.00 samt lördagar 08.00-16.00. Samtidigt kommer dagens enkelriktning på Olof Rudbecksgatan tas bort. Dessutom kommer parkeringsplatserna på Olof Rudbecksgatan gatan stängas av på vardagar mellan 07.00-18.00. Detta för att öka framkomligheten för lastbilar.

  • Ny rondell i Johanneberg

   Publicerad 24 april 2018

   Måndagen den 23 april börjar vi bygga den nya rondellen i korsningen Eklandagatan och Viktor Rydbergsgatan.

  • Ture Rinmans Gångbro tas bort

   Publicerad 18 april 2018

   I början av maj inleds nedtagning och demontering av Ture Rinmans gångbro och Maritimans kontorsbyggnad. Arbetet beräknas att pågå i cirka två veckor. Störande ljud kan förekomma.

  • Ljusarmaturer stulna i Angered

   Publicerad 16 april 2018

   Det är mörkt längs med gång- och cykelbanan mellan Angereds Sporthall, Lärjeån och Gunnilse efter att någon har stulit ett trettiotal armaturer.

  • Ny cykelbana på Munkebäcksgatan

   Publicerad 22 mars 2018

   26 mars startar arbetet med att bredda cykelbanan längs med Munkebäcksgatan. Samtidigt fortsätter vi att bygga om mittrefugen på Munkebäcksgatan och göra den smalare. Arbetet är en del av en större satsning på bättre cykelstråk i Härlanda, Kålltorp och Örgryte och pågår i sin helhet fram till sensommaren 2018.

  Frågor och svar

  • Kommer Götatunneln att stängas när vi bygger Västlänken?

   Nej, du kan åka västerut genom Götatunneln.

   Läs mer här

  • Vad håller de på med i gatan utanför där jag bor?

   För att få gräva, schakta eller göra nåt som påverkar trafiksituationen i Göteborg måste du ha starttillstånd från trafikkontoret.

   På nystart kan du se de starttillstånd som getts för olika arbeten.

   Här kan du läsa mer om starttillstånd.

  • När sopas min gata från flis och grus?

   Trafikkontoret kan inte säga vilken dag din gata eller sitt område kommer att sopas rent för det grus eller flis vi lagt ut för att bekämpa halkan.

   Gång- och cykelbanor ska vara rena från grus och flis senast 30 april.

   Senast 30 maj ska all grus vara borta i hela staden.

  • Varför lyser gatubelysningen på dagen?

   Under tidig höst kontrollerar trafikkontorets entreprenerör att gatubelysningen fungerar.

   Kontrollerna sker på dagtid.