Vägarbeten

Vi bygger ett nytt Göteborg. Stadens trafik ska anpassas till framtidens behov. Med fler bussar, spårvagnar, pendeltåg och cykelbanor blir det lättare att resa och hitta nya, bättre vägvanor. Men förändringarna i staden kan påverka ditt sätt att resa eller ta dig fram i Göteborg.

Trafiknytt

Trafiknytt är information som går ut till de som bor eller verkar i området nära ett gatu-, väg- eller spårarbete. Du finner trafiknytt här.

Aktuellt läge i trafiken

För att se aktuellt läge i Göteborgstrafiken - gå till trafiken.nu

Nyheter om Göteborgstrafiken - trafiknytt - finner du längre ner på sidan.

Evenemangstrafik

Här finner du information om evenemang i Göteborg som kan påverka trafiken. Adressen är goteborg.se/evenemangstrafiken

Vatten- och avloppsarbeten

Kretslopp och vatten har ansvar för dricks- och avloppsvatten. Ofta ligger deras rör under gatorna och när de behöver förnyas eller repareras måste gatorna grävas upp. Du finner Kretslopp och vattens information om pågående vatten- och avloppsarbeten här.

    Frågor och svar