Cykla i Göteborg

I Göteborg görs över 100 000 cykelresor - varje dygn - ungefär sju procent av alla resor som sker i staden, sker med cykel. Cyklister skapar liv och rörelse i stadsrummet och bidrar till en attraktiv stadsmiljö. Läs om stadens arbete med cykel i "Cykelprogram för en nära storstad" under rubriken "Fakta om cykelstaden"

Det är lätt och smidigt att ta sig fram med cykel i Göteborg. Cykelnätet är 80 mil och består av separerad cykelbana, lokala cykelbanor och av fartsäkrade (max 30 km/h) blandtrafikgator. Nätet binder samman stora delar av staden. Du kan cykla till skolan eller till jobbet. Eller kanske vill du bara göra en utflykt. Varje år läggs nya sträckor till de gamla.

Cykelkartan är bra för dig som vill ta dig fram med cykel i Göteborg.

Närmsta cykelpump, bästa cykelvägen och säkra parkeringar. Det finns hjälp att få för att underlätta vardagen för cykelburna göteborgare.

Från den första mars till den sista december finns cyklar att låna över stora delar av centrala Göteborg.

Trafikregler för cykel gäller överallt, både på vägarna och i terrängen.

Övergripande planering för cykelstaden finns i cykelprogrammet. Varje år gör staden en handlingsplan med programmet som underlag. För att utvärdera och följa upp gör staden kontinuerligt mätningar och undersökningar om cykling i Göteborg.

Om du ser fel eller brister på belysning, hål i asfalten, buskar som växer in på cykelbanan eller krossat glas kan du göra en felanmälan.

I centrala Göteborg finns över 8 500 cykelparkeringsplatser där du kan låsa fast ramen vid cykelstället.

Du är välkommen att cykla i naturområden, men inte på vägar som är märkta som gång- eller ridvägar. Normalt får du också cykla på stigar och i terrängen. Vissa områden kan ha speciella bestämmelser, exempelvis naturreservat.