Hjälpmedel för dig med funktionsnedsättning

Det finns många hjälpmedel som kan underlätta din vardag. Du kanske behöver en rollator, griptång eller duschstol.

En del hjälpmedel kan du låna genom att kontakta vårdcentralen. Andra enklare hjälpmedel, som inte kräver särskild träning eller kunskap för att användas, så kallad vardagsteknik - smarta ting, kan du köpa i sjukvårdsaffärer, på apotek och i specialbutiker.

Vardagsteknik - smarta ting som gör vardagen enklare

I någon av våra fyra inspirationsmiljöer, med skåp/displayer för olika produkter som kan göra din vardag hemma enklare, kan du få tips och råd och även prova olika produkter som du kan köpa själv.

Låna hjälpmedel

Det finns en mängd olika hjälpmedel, som du kan låna. Kontakta din vårdcentral eller primärvårdsrehab i din stadsdel så hjälper de dig.

Om du har hemsjukvård och behöver hjälpmedel kan du ta kontakt med deras arbetsterapeut eller fysioterapeut/sjukgymnast.

Hörsel

Behöver du en hörapparat eller andra hörselhjälpmedel kontaktar du hörsel- och dövverksamheten.

Syn

Ser du dåligt kan du få hjälp via synverksamheten. Du måste ha en remiss från din läkare. Du kan också kontakta syninstruktörerna som ger dig tips och råd och lär dig att använda eventuella hjälpmedel.

Tal

Taltjänst är en tolkservice för röst, tal- och språkskadade. Ring 077-170 09 00 eller texttelefon
077-170 09 01.

Tietoa suomeksi/Information på finska

Iäkkäiden apuvälineet/Hjälpmedel för äldre