Daglig verksamhet

Det är viktigt med en bra vardag som känns rolig och meningsfull. Det kan du uppnå genom att arbeta, delta i olika aktiviteter eller genom att umgås med andra. Om du som har en funktionsnedsättning behöver hjälp, finns det flera olika alternativ.

Om du har en funktionsnedsättning som gör det svårt att få ett arbete kan du få daglig verksamhet. Arbetsuppgifterna är så lika ett arbete som möjligt och anpassade efter dina behov och intressen. Här kan du se vilka verksamheter som finns i Göteborgs Stad.