Boenden för personer med funktionsnedsättning

Gruppbostad är ett bostadsalternativ för dig som har funktionsnedsättning och som har ett stort behov av stöd och hjälp i vardagen.

En servicebostad är ett alternativ för dig som behöver en individuellt anpassad bostad och som har ett stort behov av tillsyn och omvårdnad.

Göteborgs Stad vill underlätta för fler människor med funktionsnedsättning att leva ett självständigt liv i en egen bostad. En del i detta arbete är ett bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning. Du som har en funktionsned- sättning och är folkbokförd i Göteborg kan ansöka om Kommunalt bostadstillägg, KBF.

Du som har sjukersättning eller aktivitetsersättning kan ansöka om bostadstillägg. Du ansöker hos Försäkringskassan.

Du som har en funktionsnedsättning och är folkbokförd i Göteborg kan i vissa fall ha möjlighet att ställa dig i kö till en anpassad bostad. För att kunna få stå i kö måste du bli remitterad via sjukvården.