Så fungerar lärvux

Särskild utbildning för vuxna är till för dig som har fyllt 20 år och har inlärningssvårigheter som beror på utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada. Utbildningarna finns på Vuxenskolan och Studium. Undervisningen sker i små grupper och i lugn takt. På kurserna får du betyg eller intyg. Utbildningen kostar ingenting men ibland får du betala för böcker, kopior och arbetskläder.

Information från Trafikverket: Ledningsomläggningar i Rosenlund

8 januari 2018

Vecka 2 2018 inleds arbetet med ledningsomläggningar i Rosenlund. Arbetet kommer att utföras etappvis och inleds vid Sahlgrensgatan och Hvitfeldtsplatsen för att i februari fortsätta vid rondellen norr om Rosenlundsbron och vidare västerut på Rosenlundsgatan.

Trafikverket beräknar att ledningsomläggningarna i Rosenlund tar cirka fyra månader att slutföra. Arbetet påverkar framkomligheten för biltrafik. Tydlig skyltning kommer att finnas på plats och gående och cyklister leds förbi arbetsområdet. Ingången till Studie- och yrkesvägledningen kommer att vara tillgänglig under hela perioden.

Särskild utbildning för vuxna finns på tre nivåer:

  • Grundläggande nivå som motsvarar träningsskolan.
  • Grundläggande nivå som motsvarar grundsärskolan.
  • Gymnasial nivå som motsvarar gymnasiesärskolans nationella program.

Inom lärvux kan du också söka utbildning mot olika yrkesområden. Då ingår praktik i dina studier.

Studieplanering

För att få hjälp kan du besöka Studievägledningen på följande tid:

  • onsdagar klockan 10-13

Där kan du tillsammans med en studie- och yrkesvägledare planera dina studier och fylla i en ansökan. Du kan också mejla till info@arbvux.goteborg.se för att boka en tid hos studie- och yrkesvägledare.

Individuell studieplan

På skolan gör du en studieplan tillsammans med studie- och yrkesvägledare och lärare.

Undervisningen sker i små grupper och i lugn takt.