Så fungerar lärvux

Särskild utbildning för vuxna är till för dig som har fyllt 20 år och har inlärningssvårigheter som beror på utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada. Inom Lärvux kan du studera på Studium eller Vuxenskolan.

Särskild utbildning för vuxna finns på tre olika nivåer:

  • Grundläggande nivå som motsvarar träningsskolan.
  • Grundläggande nivå som motsvarar grundsärskolan.
  • Gymnasial nivå som motsvarar gymnasiesärskolans nationella program.

Inom lärvux kan du även söka utbildning mot olika yrkesområden. Då ingår praktik i dina studier. Du har också möjlighet att gå en lärlingsutbildning.

Behöver du stöd i din studieplanering?

För att få bästa hjälp ska du besöka Studievägledningen på följande tider:

  • onsdagar klockan 10-16

Där kan du tillsammans med en vägledare planera dina studier och fylla i en ansökan.

Individuell studieplan

På skolan gör du en studieplan tillsammans med studie- och yrkesvägledare och lärare. Detta sker utifrån dina behov och tidigare kunskaper.

Undervisningen sker i små grupper och i lugn takt.

Du får betyg eller intyg

På kurserna får du betyg eller intyg.

Du betalar ingenting för att studera

Utbildningen kostar ingenting men ibland får du betala för böcker, kopior och arbetskläder.