Lärvux

Särskild utbildning för vuxna är till för dig som har fyllt 20 år och har inlärningssvårigheter som beror på utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada. Inom Lärvux kan du studera på Studium eller Vuxenskolan.

Du kan ansöka till särskild utbildning för vuxna genom att göra ett besök på Studievägledningen. Där planerar du dina studier och fyller i en ansökan. Du kan också fylla i ansökningsblanketten själv och skicka den till Arbetsmarknad och vuxenutbildningen.

På lärvux kan du läsa kurser med olika inriktningar och på olika nivåer.

Under hela studietiden har du rätt att påverka din utbildning. I början av dina studier ska skolan informera dig om dina rättigheter och skyldigheter.

Vuxenutbildningen ska vara tillgänglig för alla. Om du har en funktionsnedsättning kan du få stöd och anpassning för att din studietid ska bli bra.