Under tiden du studerar

När du studerar på komvux kan du söka studiemedel eller studiehjälp från CSN (Centrala Studiestödsnämnden). Här finns information om vad du behöver tänka på för att få studiemedel.

Under hela studietiden har du rätt att påverka din utbildning. I början av dina studier ska skolan informera dig om dina rättigheter och skyldigheter.