Under tiden du studerar

När du studerar på komvux kan du söka studiemedel eller studiehjälp. För att söka studiemedel eller studiehjälp ska du kontakta CSN (Centrala studiestödsnämnden).

Under hela studietiden har du rätt att påverka din utbildning. I början av dina studier ska skolan informera dig om dina rättigheter och skyldigheter.