Studie- och yrkesvägledning komvux

Behöver du råd om hur du ska planera dina studier eller ditt framtida yrkesliv? Då kan du besöka oss och prata med en studie- och yrkesvägledare. Här kan du läsa vad ett vägledningssamtal kan handla om och vad du ska tänka på inför ett besök.

Funderar på du på vad du ska studera? Eller vilket jobb du vill ha? Här finns information om olika träffar och aktiviteter som kan hjälpa dig att välja rätt väg.

Du kan få stöd och anpassning under dina studier på komvux. Du kan få träffa en specialpedagog innan du börjar studera. Kontakta studie- och yrkesvägledningen för kontakt.

Tillsammans med en kurator på Arbetsmarknad och vuxenutbildning kan du diskutera dina förutsättningar för studier.