Studie- och yrkesvägledning komvux

Ta med dina tidigare betyg till Studie- och yrkesvägledningen när du ska studieplanera eller göra en ansökan.

Tillsammans med en kurator på Arbetsmarknad och vuxenutbildning kan du diskutera dina förutsättningar för studier och göra en fördjupad studieplanering. Kuratorn har tystnadsplikt.