Studie- och yrkesvägledning komvux

Behöver du råd om hur du ska planera dina studier eller ditt framtida yrkesliv? Då kan du besöka oss och prata med en studie- och yrkesvägledare. Här kan du läsa vad ett vägledningssamtal kan handla om och vad du ska tänka på inför ett besök. Du kan även ringa eller mejla till Studie- och yrkesvägledningen.

Ta med dina tidigare betyg till Studie- och yrkesvägledningen när du ska studieplanera eller göra en ansökan.

Tillsammans med en kurator på Arbetsmarknad och vuxenutbildning kan du diskutera dina förutsättningar för studier och göra en fördjupad studieplanering. Kuratorn har tystnadsplikt.