Om komvux

Det finns regler för vem som har rätt till en kursplats om det finns fler sökande än antal platser på en kurs. Du som har kort utbildning har störst rätt till kursplats om du behöver kursen för fortsatta studier eller yrkesverksamhet, under förutsättning att du har förkunskaper för den kurs du vill studera.

Under hela studietiden har du rätt att påverka din utbildning. I början av dina studier ska skolan informera dig om dina rättigheter och skyldigheter.

Genom att studera på komvux får du möjlighet att slutföra dina grundskole- eller gymnasiestudier. Du kan också studera för att bli behörig till högre studier. Du kan också läsa en yrkesutbildning.