Innan du söker till komvux

För att du ska klara dina studier kan du behöva vissa förkunskaper.

Nivåbedömning visar vad du kan. Om du är osäker på dina kunskaper i svenska, engelska och matematik kan du göra en nivåbedömning. Har du läs- och skrivsvårigheter får du mer tid.