Betyg och prövning av kurser

Du kan beställa ett utdrag ur betygskatalog eller ett samlat betygsdokument efter avslutade kurser på grundläggande eller gymnasial vuxenutbildning.

På komvux kan du läsa till en gymnasieexamen. Den kan antingen vara högskoleförberedande eller yrkesförberedande. Fram till 1 juli 2020 är det möjligt att ta ut ett slutbetyg. För att kunna ta ut ett slutbetyg måste du ha minst ett betyg med den gamla betygsskalan (MVG, VG, G eller IG). Tänk på att du själv måste begära att din gymnasieexamen eller ditt slutbetyg utfärdas!

Vill du höja dina betyg i en kurs som du redan har läst? Vill du läsa in en helt ny kurs eller pröva dina kunskaper?