Vad är sfi?

Sfi är utbildning i svenska för invandrare. Läser du sfi får du grundläggande kunskaper i svenska och om det svenska samhället. Du får också lära dig att använda datorn som hjälpmedel när du lär dig svenska. Efter avslutad kurs får du betyg. All undervisning är gratis.

Vem kan läsa sfi?

Du som är över 20 år och inte har svenska som modersmål kan läsa sfi. Du får anmäla dig till sfi från och med 1 juli det år du fyller 20 år.
Du som är under 20 år och vill läsa svenska ska gå på Språkintroduktion. Det är ett introduktionsprogram på gymnasieskolan för dig som inte har tillräckliga kunskaper i svenska.

Om du kommer från ett land utanför EU:

  • Du ska ha ett svenskt, fullständigt personnummer.
  • Du ska vara folkbokförd i Göteborg.

Om du är EU-/EES-medborgare eller medborgare i Schweiz:

  • Du ska vara bosatt i Göteborg och kunna visa upp ditt pass.

Om du har a-kassa:

  • Fråga din a-kassa om du får läsa sfi samtidigt som du har a-kassa.

Olika studievägar på sfi

Samtidigt som du studerar kan du praktisera på en arbetsplats där du både får språkträning och kontakt med arbetslivet. Du kan kombinera dina studier i svenska med matematik, engelska eller samhällskunskap på grundläggande eller gymnasial nivå.

Det finns tre olika studievägar på sfi:

  • Studieväg 1: Kurs A - B för dig som har ingen eller kort skolbakgrund från ditt hemland.
  • Studieväg 2: Kurs B - C för dig som har 6-9 års skolbakgrund från ditt hemland
  • Studieväg 3: Kurs C - D för dig som har mer än 10 års skolbakgrund från ditt hemland

Varje studieväg består alltså av två kurser. Du kan läsa mer om de olika studievägarna och kurserna på Skolverkets hemsida.

Du får betyg efter varje kurs.

Hur lång är utbildningen?

Hur länge du behöver studera beror på hur mycket svenska du kan sedan tidigare och vilken studieväg du går. Du gör en studieplanering hos skolan när du startar kursen.

När kan jag studera?

I Göteborg kan du läsa:

  • på heltid (15 timmar per vecka)
  • deltid dag
  • kväll