Utländska betyg

Om du har en utländsk utbildning ska du skicka dina betyg till Universitets- och högskolerådet för att få veta vad din utbildning motsvarar i det svenska utbildningssystemet.

Om du behöver få dina utländska gymnasiebetyg eller dina betyg från högskola eller universitet bedömda ska du vända dig till Universitets- och högskolerådet. Tänk på att skicka in dina betyg i god tid eftersom det kan ta lång tid för att få en bedömning.

På Studie- och yrkesvägledningen kan du få mer information. Om du redan studerar sfi vänder du dig till studie- och yrkesvägledaren på din skola.

Vart skickar jag mina utländska betyg på gymnasienivå?

Du skickar dina utländska gymnasiebetyg till Universitets- och högskolererådet (UHR). Där kan du ansöka om en förhandsbedömning för att få veta vad din utbildning motsvarar i Sverige.

Vart skickar jag mina utländska betyg på högskole- och universitetsnivå?

Du skickar dina utländska betyg på högskole- och universitetsnivå till Universitets- och högskolerådet (UHR). Där kan du ansöka om en förhandsbedömning för att få veta vad din utbildning motsvarar i Sverige

Yrken som kräver auktorisation

Vissa yrken är reglerade genom lag. Det betyder att det finns en beskrivning av vad som krävs för att få arbeta inom yrket. Det kan vara en examen eller en auktorisation, legitimation eller annat formellt erkännande. För att få arbeta inom ett sådant yrke måste du ansöka om erkännande hos den behöriga myndigheten för yrket, till exempel Revisorsnämnden (auktoriserad revisor), Socialstyrelsen (hälso- och sjukvårdsyrken), Skolverket (lärarlegitimation) och Jordbruksverket (veterinär).