Svårt att läsa och skriva

Du som har svårt för att lära dig läsa och skriva ska prata med din lärare eller med specialpedagogen på skolan.

Ni planerar tillsammans det stöd och den anpassning du behöver för att nå dina studiemål.