Språkträning i arbetslivet

Genom att vara på en arbetsplats får du möjlighet att träna dig i att prata svenska.

Du kan läsa sfi och samtidigt praktisera på en arbetsplats.

Prata med din lärare eller studie- och yrkesvägledare på skolan om du är intresserad av att språkträna på en arbetsplats.