Ekonomi

All undervisning på sfi är gratis. Du behöver inte betala för böcker eller material som du använder under kursen.

Kan jag få studiemedel, försörjningsstöd eller a-kassa när jag läser sfi?

Du som studerar sfi har inte rätt att få studiemedel från CSN (Centrala Studiestödsnämnden).

Om du vill ansöka om försörjningsstöd (även kallat socialbidrag) så ska du fråga den stadsdel där du bor. Här finns adress och telefonnummer till alla stadsdelsförvaltningar. Välj din stadsdel i listan.

Fråga din a-kassa om du får studera sfi samtidigt som du har a-kassa.