Byta skola

Om du vill byta skola måste du först avbryta den kurs du läser och göra en ny anmälan på Studievägledningen.

    Så här gör du

    Meddela skolan du går på att du vill göra avbrott. Sedan gör du en ny anmälan på Studievägledningen.

    Tänk på att det kan ta lång tid innan du får en kursplats igen.

    Om du har särskilda skäl för att byta skola, kontaktar du kuratorn på din skola.