Studie- och yrkesvägledning

Du kan få studie- och yrkesvägledning innan du börjar studera och under tiden du studerar.

När du anmäler dig till sfi kan du få studie- och yrkesvägledning. Samtalet kan handla om vad du vill göra efter sfi och hur du ska nå ditt mål.

När du har börjat studera får du studie- och yrkesvägledning på skolan.