Skolskjuts

Den elev som inte själv kan ta sig till skolan har rätt till skolskjuts. Hindren kan vara olika. Det är din stadsdelsförvaltning som avgör vem som får skolskjuts.

Om du behöver skolskjuts

Alla som är skrivna i Göteborg kan få skolkort för att resa med kollektivtrafiken. Skolskjutsen finns även för dig som av olika skäl inte kan resa med kollektivtrafiken. Kontakta din stadsdelsförvaltning om du behöver skolskjuts. Det är din stadsdelsförvaltning som avgör vem som får skolskjuts och beställer resorna. Om du får skolskjuts blir du hämtad och lämnad av en taxibil eller en rullstolsbuss med en skolskjutsskylt. I Göteborg är det färdtjänsten som anordnar skolskjutsen.

Även du som går i gymnasiet och behöver tillfällig skolskjuts kan få det. Detta gäller för gymnasieelever

Du som har skolskjuts – anmäl när du blir sjuk

Det är viktigt att du anmäler när du är sjuk, annars kommer din skolskjuts att åka till din adress helt i onödan.

Så här gör du om du går i grundskolan

Om du blir sjuk och måste stanna hemma från skolan ska du kontakta trafikledningen på färdtjänsten senast en timme före avresan. Då avbokar de dina resor för den dagen.

Färdtjänstens trafikledning

Gäller det längre tid ringer du till planeringen på färdtjänsten på telefon 031-41 95 40. När du blir frisk och ska åka till skolan igen ringer du samma nummer, 031-41 95 40 för att friskanmäla dig.

Så här gör du om du går i grundsärskola

Om du blir sjuk och måste stanna hemma från skolan ska du kontakta trafikledningen på färdtjänsten före klockan 7. Då avbokar de dina resor för den dagen.

Färdtjänstens trafikledning

Gäller det längre sjukskrivning ringer du till specialresor på färdtjänsten på telefon 031-41 95 80. När du blir frisk och ska åka till skolan igen ringer du samma nummer, 031-41 95 80 för att friskanmäla dig.

Resor på fritiden för elever med skolskjuts och färdtjänst

När du får skolskjuts och har färdtjänst i Göteborgs Stad har du även rätt till resor på fritiden. Resorna på fritiden kan du göra vardagar mellan klockan 04.00 och 22.00. Du bokar resorna som vanliga färdtjänstresor.

Du kan inte göra resorna under helger, jullov eller sommarlov, då måste du ha ett tilläggskort. Varje resa du gör dras av från det antal resor du har blivit tilldelad hos färdtjänsten, men du behöver inte betala för dessa resor. Resorna kan bara göras med färdtjänsten och inte den vanliga kollektivtrafiken så som med spårvagn och buss. Resorna gäller inte heller för sjukresor.

Du behöver inte ansöka om resorna, du får de automatiskt.

Färdtjänstens tilläggskort för resor under helger och lov

Du kan köpa ett tilläggskort om du har skolskjuts. Tilläggskortet gäller för resor på tider när inte skolkortet gäller, efter klockan 22.00 på vardagar samt på helger och alla lov förutom sommarlovet. Kortet gäller terminsvis och kostar 440 kronor.

För att få tilläggskortet betalar du in 440 kronor till färdtjänstens postgiro 89015-2. Ange ditt personnummer och vilken termin tillägget ska gälla.

    Filer och dokument