Sjukhusundervisning

Barn och ungdomar som ligger på sjukhus kan studera vid sjukhusundervisningen (tidigare sjukhusskolan) när de inte kan vara på sin vanliga skola. Sjukhusundervisningen anpassas efter elevens förmåga och behov.

Sjukhusundervisningen finns för elever i grundskola, grundsärskola och gymnasieskola när de ligger på sjukhus och inte kan vara med i undervisningen på sin vanliga skola. Den fungerar som en bro till hemskolan. Undervisningen anpassas efter elevernas förmåga och behov. Den kan vara enskilt eller i grupp. Undervisningen ska också ge trygghet, bidra till elevens tillfrisknande och minska oro inför det fortsatta lärandet.

Stadsdelsförvaltningen Örgryte-Härlanda ansvarar för undervisning av sjuka barn på barnklinikerna på Drotting Silvias barn- och ungdomsjukhus, Sahlgrenska sjukhuset samt vid BUP:s behandlingsavdelningar.

BUP, Slottis
Familjeenheten och korttidsvårdavdelningen BUP sjukhusskola
Torpagatan 34a
416 74 Göteborg
Telefon: 031-343 52 60

BUP-akutenhet/sjukhusskola, Drottning Silvias barn- och ungdomsjukhus, Anorexi och bulimi
Sahlgrenska universitetssjukhus - Östra
Vitaminvägen 19
418 85 Göteborg
Telefon: 031-343 55 63

Sjukhusskolan/Sahlgrenska
Blå Stråket 5, uppgång H, vån 7
413 45 Göteborg
Telefon: 031-342 76 70

SU/Drottning Silvias barn-och ungdomssjukhus/Östra
Sahlgrenska Universitetssjukhus - Östra
Sjukhusskola
Smörslottsgatan 1
416 74 Göteborg
Telefon: 031-343 46 46

Sjukhusskolan regionala barn- och ungdomsrehabiliteringen
Martha Sennegårdsväg 10
418 04 Göteborg
Telefon: 031-343 76 36