Funktionsnedsättning

Information om vad Göteborgs Stad har för stöd och hjälp för personer med funktionsnedsättning finns under Funktionsnedsättning. Här hittar du till exempel kontaktuppgifter och tjänster som du eller ditt barn kan behöva.

För att du eller ditt barn som har en funktionsnedsättning ska kunna utnyttja Göteborgs Stads tjänster och service krävs att lokaler, byggnader, gator och information är anpassade så de är tillgängliga.