Funktionsnedsättning

Information om vad Göteborgs Stad har för stöd och hjälp för personer med funktionsnedsättning finns under Funktionsnedsättning. Här hittar du till exempel kontaktuppgifter och tjänster som du eller ditt barn kan behöva.

Du som vårdnadshavare eller anhörig till ett barn med funktionsnedsättning behöver ofta många olika typer av stöd. I Göteborg finns "Lots för barn med funktionsnedsättning" med personer som guidar dig till rätt hjälp och rätt instans.

För att du eller ditt barn som har en funktionsnedsättning ska kunna utnyttja Göteborgs Stads tjänster och service krävs att lokaler, byggnader, gator och information är anpassade så de är tillgängliga.