Välja, byta skola

Grundskolan är obligatorisk från det år som barnet fyller sju år. Från sex år finns förskoleklass som är en frivillig skolform.

Från och med höstterminen det år ditt barn fyller sex år erbjuds ditt barn att gå i förskoleklass. Förskoleklasser är en frivillig skolform.

Från och med höstterminen det år ditt barn fyller sju år erbjuds ditt barn en plats i den kommunala skolan i närheten där du bor. Grundskolan är obligatorisk (skolplikt) för alla barn från sju års ålder.

Välja eller byta skola

Du kan ansöka om plats på en annan kommunal eller fristående skola (friskola) genom att kontakta rektorn på den skola du är intresserad av.

Här hittar du grundskolor i Göteborg.

Tietoa Suomeksi/Information på finska

Näin peruskoulu toimii/Så fungerar grundskolan