Modersmål

Om ni pratar ett annat språk än svenska i hemmet så kan barnet få stöd i modersmål. Det är rektorn på förskolan eller skolan som ansvarar för att ditt barn ska får det stödet.

Vill du att ditt barn ska få stöd i modersmål så kontaktar du rektorn på din förskola eller skola.

Stöd i modersmål och modersmålsundervisning

Barn i förskolan kan få stöd i modersmål, även om det inte kan tala språket. För att få stöd i modersmål i grundskolan ska barnet ha grundläggande kunskaper i språket. Språket ska även talas i hemmet till vardags.

En elev med samiska, finska, meänkieli, jiddisch eller romani som modersmål kan få stöd eller undervisning även om man inte talar språket hemma varje dag. Detta gäller också adoptivbarn.

Vad ska ämnet modersmål bidra till?

Ämnet modersmål ska hjälpa barnet att utveckla sina kunskaper i språket. Det ska också bidra till att barnet känner sig trygg med att tillhöra flera kulturer.

Tietoa Suomeksi/Information på finska

Äidinkieli – esikoulu, peruskoulu