Så fungerar grundskolan

Om ni pratar ett annat språk än svenska i hemmet så kan barnet få stöd i modersmål. Det är rektorn på förskolan eller skolan som ansvarar för att ditt barn ska får det stödet.

Göteborgs Stad har tecknat en olycksfallsförsäkring som omfattar alla barn och skolelever som är folkbokförda i Göteborg och som är till och med 17 år gamla, eller så länge de går i gymnasiet.

Enligt skollagen ska alla barn och ungdomar ha tillgång till en likvärdig utbildning oberoende av kön, geografisk hemvist, sociala och ekonomiska förhållanden.

Betyg ges i årskurs 6-9. I slutet av årskurs 9 sätts slutbetyg. Skolplikten upphör vid vårterminens slut samma år som barnet fyller 16.

Grundskolan är obligatorisk för alla barn från det år de fyller sju år. Det fria skolvalet innebär att du som vårdnadshavare kan lämna in önskemål om vilken skola ditt barn ska gå i. Hur du gör för att välja eller byta kan skilja sig åt mellan stadsdelarna.