Läsår, lov och studiedagar för grundskolan

Här finns information om när grundskolans terminer börjar och slutar, samt lov- och studiedagar. Höstlov är vecka 44 och sportlov vecka 7. Påsklovet är också gemensamt för alla skolor. Men vilken vecka det är kan variera, beroende på om det ligger före eller efter påsk. Välj den stadsdel som skolan tillhör för att se just din skolas tider.

Läsår, lov och studiedagar i din stadsdel

Välj din stadsdel

Välj stadsdel för att se vilka datum som gäller där.

Angered

Läsårstider, lov och studiedagar i Angered

Läsåret 2017/2018

Höstterminen

Höstterminen startar 17 augusti
Höstterminen slutar 21 december

Lovdagar
30 oktober – 3 november (vecka 44)

Studiedagar (fritidshem öppet)

​28 september

Studiedagar (fritidshem och skola stängt)

​29 september
30 oktober

Vårterminen

Vårterminen startar 9 januari
Vårterminen slutar 14 juni

Lovdagar

12 februari – 16 februari (vecka 7)
3 april – 6 april (vecka 14)
30 april
11 maj

Studiedagar (fritidshem öppet)

11-12 mars
9 maj

Studiedagar (fritidshem och skola stängt)

​8 januari
15 juni

Askim-Frölunda-Högsbo

Läsårstider, lov och studiedagar i Askim-Frölunda-Högsbo

Läsårstider 2017-2018

Höstterminen 2017 startar torsdag 17 augusti och slutar torsdag 21 december.

Vårterminen 2018 startar tisdag 9 januari och slutar torsdag 14 juni.

Stängningsdagar för förskola

 • 11 augusti
 • 30 oktober
 • 16 mars
 • 5 juni

Stängningsdagar för skola (fritidshemmet är stängt):

 • 11 augusti
 • 30 oktober
 • 8 januari
 • 5 juni

Studiedagar för skola (fritidshemmet är öppet):

 • 22 september
 • 22 mars
 • 2 maj
 • 4 juni

Lovdagar (gäller skola, fritidshemmet är öppet):

 • höstlov v 44: 30 oktober-3 november
 • sportlov v 7: 12-16 februari
 • påsklov v 14: 30 mars-6 april
 • 30 april-1 maj
 • 10-11 maj
 • 6 juni

Centrum

Läsårstider, lov och studiedagar i Centrum

Höstterminen 2017

17 augusti: Höstterminen startar

14-15 september: Studiedagar

30 oktober-3 november (vecka 44): Höstlov

21 december: Höstterminen slutar

Vårterminen 2018

9 januari: Vårterminen startar

12-16 februari (vecka 7): Sportlov

12-13 mars: Studiedag

3-6 april (vecka 14): Påsklov

30 april: Lovdag

9 maj: Studiedag

11 maj: Lovdag

14 juni: Vårterminen slutar

Fritidshemmen stängda för studiedag

Hösten 2017

14 augusti

30 oktober

Våren 2018

8 januari

18 juni

Lundby

Läsårstider, lov och studiedagar i Lundby

Höstterminen 2017

17 augusti – skolstart hösttermin
21 september – studiedag
22 september – gemensam studiedag (fritidshemmen stängda)
30 oktober – gemensam studiedag (fritidshemmen stängda)
31 oktober–3 november – höstlov (vecka 44)
8 december – studiedag
21 december – skolavslutning hösttermin

Vårterminen 2018

8 januari – gemensam studiedag (fritidshemmen stängda)
9 januari – skolstart vårtermin
12–16 februari – sportlov (vecka 7)
7 mars – studiedag
2–6 april – påsklov (vecka 14)
30 april – lovdag
11 maj – lovdag
5 juni – lovdag
14 juni – skolavslutning vårtermin
15 juni – studiedag (fritidshemmen stängda)

Skolor kan eventuellt ändra på vissa av dessa datum. Kontakta respektive skola för mer information.
Grundskolor i Lundby

Västra Hisingen

Läsårstider, lov och studiedagar i Västra Hisingen

Läsårstider 2017 - 2018

Höstterminen 2017

Skolstart: 17 augusti
Skolavslutning: 21 december

Lov/studiedagar:

Torsdag 28/9 – Fredag 29/9

Höstlov vecka 44 (30/10 – 3/11)

Stängningsdagar skola/förskola/fritids: 14/8, 30/10

Vårterminen 2018

Skolstart: 9 januari
Skolavslutning: 14 juni

Lov/studiedagar:

Sportlov: vecka 7 (12/2 - 16/2)

Måndag 12/3

Onsdag 14/3

Påsklov: vecka 14 (3/4 – 6/4)

Måndag 30/4

Fredag 11/5

Tisdag 15/5

Stängningsdagar skola/förskola/fritids: 8/1, 15/6

Majorna-Linné

Läsårstider, lov och studiedagar i Majorna-Linné

Höstterminen 2017

Skolstart torsdag 17 augusti
Skolavslutning torsdag 21 december

Lovdagar:
Höstlov v 44 (30 oktober-3 november)

Studiedagar:
Fredag 29 september

Fritidshem stängda:
Fredag 11 augusti
Fredag 29 september

Vårterminen 2018

Skolstart tisdag 9 januari
Skolavslutning torsdag 14 juni

Lovdagar:
Sportlov v 7 (12 februari - 16 februari)
Påsklov v 14 (2 april - 6 april)
Måndag 30 april
Onsdag 9 maj
Fredag 11 maj

Studiedagar:
Måndag 12 mars

Fritidshem stängda:
Måndag 8 januari
Fredag 15 juni

Norra Hisingen

Läsårstider, lov och studiedagar i Norra Hisingen

Läsårstider 2017/2018 för förskoleklass, grundskola och grundsärskola enligt följande:

Höstterminen 2017

Torsdag den 17 augusti - torsdag den 21 december.

Lovdagar:
Höstlov vecka 44 (30/10-3/11)

Studiedagar:
Måndag, tisdag 25-26/9
Måndag, tisdag 30-31/10
Onsdag 1/11

Fritidshemmen
Fritidshemmen är stängda för studiedag den 14 augusti och 1 november.

Vårterminen 2018

Tisdag den 9 januari - Torsdag den 14 juni.

Lovdagar:
Sportlov vecka 7 (12/2-16/2)
Påsklov vecka 14 (2/4-6/4)
Måndag 30/4
Tisdag 1/5
Fredag 11/5

Studiedagar
Måndag 8/1
Torsdag, fredag 8-9/3

Fritidshemmen
Fritidshemmen är stängda för studiedag den 9 mars och 15 juni..

Västra Göteborg

Läsårstider, lov och studiedagar i Västra Göteborg

Läsår 2016/2017

Vårterminen 2017

Vårterminen startar tisdag 9 januari och slutar onsdag 14 juni.

Stängningsdagar för både skola och fritidshem är följande tillfällen:

Måndag 9 januari

Fredag 16 juni

Lovdagar då skolorna är stängda:

Sportlov: V.7 måndag, 13 februari till fredag 17 februari.

Påsklov: V.15 måndag, 10 april till måndag 17 april.

Lovdagar: fredag 26 maj, måndag 5 juni.

Studiedag då skolorna är stängda:

Måndag 6 mars

Läsår 2017/2018

Höstterminen 2017

17 augusti - Höstterminen startar

21-22 september - Studiedagar

30 oktober-3 november (v.44) - Höstlov

6 december - Studiedag

21 december - Höstterminen slutar, terminsavslutning

Fritidshemmen stängda

10-11augusti

Vårterminen 2018

9 januari - Vårterminen startar

12-16 februari (v.7) - Februarilov

6-7 mars - Studiedagar

3-6 april (v.14) - Påsklov

30 april-1 maj - Lovdagar

10-11 maj - Kristi Himmelsfärdshelg

14 juni - Vårterminen slutar, läsårsavslutning

Fritidshemmen stängda

8 januari

15 juni

Semesterstängt på fritidshemmen

Under sommaren stänger fritidshemmen under vecka 28-31. Under dessa veckor finns det möjlighet för familjer som har behov av barnomsorg att få plats på annat fritidshem i stadsdelen. För mer information, kontakta ditt fritidshem.

Örgryte-Härlanda

Läsårstider, lov och studiedagar i Örgryte-Härlanda

Höstterminen 2017

17 augusti: Höstterminen startar
28-29 september: Studiedagar
30 oktober-3 november (vecka 44): Höstlov
21 december: Höstterminen slutar

Fritidshemmen stängda

16 augusti
29 september

Vårterminen 2018

9 januari: Vårterminen startar
12-16 februari (vecka 7): Februarilov
19-20 mars: Studiedagar
2-6 april (vecka 14): Påsklov
30 april-1 maj: Lovdagar
17 maj: Studiedag
10-11 maj: Kristi himmelsfärd
14 juni: Läsårsavslutning

Fritidshemmen stängda

8 januari
15 juni

Här hittar du alla skolor i Örgryte-Härlanda

Östra Göteborg

Läsårstider, lov och studiedagar i Östra Göteborg

Höstterminen 2017

Terminsstart: 17 augusti
Avslutning: 21 december
Lovdagar: torsdag 2 november – fredag 3 november (v.44), fredag 22 december, onsdag 27 december, torsdag 28 december och fredag 29 december
Studiedagar: tisdag 15 augusti, onsdag 16 augusti, fredag 1 september, måndag 30 oktober - onsdag 1 november (v.44)

Vårterminen 2018

Terminsstart: 9 januari
Avslutning: 14 juni

Lovdagar: måndag 1 januari – fredag 5 januari (v.1) måndag 12 februari – fredag 16 februari (v.7)
tisdag 3 april – fredag 6 april (v.14)
måndag 30 april, fredag 11 maj

Studiedagar: torsdag 22 mars, måndag 28 maj, måndag 18 juni - onsdag 20 juni

Ansök om ledighet

Enligt skollagen har elever närvaroplikt samtliga skoldagar under läsåret. En elev i grundskolan eller grundsärskolan kan få ledigt en kortare tid, för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl kan eleven få vara ledig en längre tid. Det är skolans rektor som beviljar ledighet.

För att ansöka om ledighet, se de rutiner som just din skola har. Länkar till grundskolornas information och kontaktuppgifter.

Som vårdnadshavare har du ansvar för att ditt barn tar igen kursmoment som missas under ledigheten.