Läsår, lov och studiedagar för grundskolan

Här finns information om när grundskolans terminer börjar och slutar, samt lov- och studiedagar. Höstlov är vecka 44 och sportlov vecka 7. Påsklovet är också gemensamt för alla skolor. Men vilken vecka det är kan variera, beroende på om det ligger före eller efter påsk. Välj den stadsdel som skolan tillhör för att se just din skolas tider.

Läsår, lov och studiedagar i din stadsdel

Välj din stadsdel

Välj stadsdel för att se vilka datum som gäller där.

Bjurslättsskolans läsårstider 2014/2015

 

Bjurslättsskolans läsårstider

2014/2015

 

Höstterminen 2014

Fritidshemmet öppnar 2014-08-04

Skolstart 2014-08-20

Höstlov 2014 (vecka 44)

Höstlov 2014-10-28 – 2014-10-31

Skolavslutning höstterminen 2014

Skolavslutning av höstterminen 2014 är 2014-12-19

Vårterminen 2015

Skolstart 2015-01-08

Sportlov (vecka 7)

Sportlov 2015-02-09 – 2015-02-13

Påsklov (vecka 15)

Påsklov 2015-04-07 – 2015-04-10

Lovdagar

2014-05-15, fritidshemmet är öppet

Skolavslutning vårterminen 2015

Skolavslutning av vårterminen 2015 är 2015-06-11

Studiedagar för skola och fritidshem 

Fritidshemmet är stängt 2014-08-18

Skola och fritidshem är stängt 2014-10-27

Skola och fritidshem är stängt 2015-01-07

Skola är stängd 2015-03-12, fritidshem är öppet

Skola och fritidshem är stängt 2015-06-12

Angered

Läsårstider, lov och studiedagar i Angered

Läsåret 2016/2017

Höstterminen

Höstterminen startar 17 augusti
Höstterminen slutar 21 december

Lovdagar
31 oktober – 4 november (vecka 44)

Vårterminen

Vårterminen startar 10 januari
Vårterminen slutar 14 juni

Lovdagar
13 februari – 17 februari (vecka 7)
10 april – 13 april (vecka 15)
26 maj
5 juni

Askim-Frölunda-Högsbo

Läsårstider, lov och studiedagar i Askim-Frölunda-Högsbo

VT 2017

Vårterminen startar tisdag 10 januari och slutar onsdag 14 juni.
Sportlov vecka 7, 13-17 februari.
Påsklov vecka 15, 10-17 april.

Stängningsdagar för förskola:

 • torsdag 30 mars
 • onsdag 24 maj

Stängningsdagar för skola (fritidshemmet är stängt):

 • måndag 9 januari
 • onsdag 24 maj

Studiedagar för skola (fritidshemmet är öppet):

 • torsdag den 30 mars
 • tisdag 18 april

Lovdagar (gäller skola, fritidshemmet är öppet):

 • fredag 26 maj
 • måndag 5 juni

Stängning av förskolor och fritidshem sommaren 2017: v 28-31.


Läsårstider 2017-2018

Höstterminen startar 17 augusti och slutar 21 december.
Höstlov v 44 (30 oktober - 3 november). Fritidshemmet är öppet.

Studiedag för skola (fritidshemmet är öppet): 22 september


Vårterminen 2018 startar 9 januari och slutar 14 juni
Sportlov v 7, 12-16 februari (Fritidshemmet är öppet)
Påsklov v 14, 30 mars - 6 april (Fritidshemmet är öppet)

Studiedag (fritidshemmet är öppet):

 • 22 mars
 • 2 maj
 • 4-5 juni

Lovdagar (fritidshemmet är öppet):

 • 30 april
 • 11 majCentrum

Läsårstider, lov och studiedagar i Centrum

Vårterminen 2017

10 januari: Vårterminen startar

13-17 februari (vecka 7): Sportlov

6-7 mars: Studiedagar

10-17 april (vecka 15): Påsklov

26 maj: Lovdag

5 juni: Lovdag

14 juni: Vårterminen slutar

Höstterminen 2017

17 augusti: Höstterminen startar

14-15 september: Studiedagar

30 oktober-3 november (vecka 44): Höstlov

21 december: Höstterminen slutar

Vårterminen 2018

9 januari: Vårterminen startar

12-16 februari (vecka 7): Sportlov

12-13 mars: Studiedag

3-6 april (vecka 14): Påsklov

30 april: Lovdag

9 maj: Studiedag

11 maj: Lovdag

14 juni: Vårterminen slutar

Fritidshemmen stängda för studiedag

Våren 2017

9 januari

19 juni

Hösten 2017

14 augusti

30 oktober

Våren 2018

8 januari

18 juni

Lundby

Läsårstider, lov och studiedagar i Lundby

Vårterminen 2017

9 januari – gemensam studiedag (fritidshemmen stängda)
10 januari – skolstart vårtermin
13–17 februari – sportlov (vecka 7)
8 mars – studiedag skola
10 april–14 april – påsklov (vecka 15)
15 maj – studiedag skola
26 maj – lovdag
5 juni – lovdag
14 juni – skolavslutning vårtermin
16 juni – gemensam studiedag (fritidshemmen stängda)

Höstterminen 2017

17 augusti – skolstart hösttermin
21 september – lovdag
22 september – studiedag
30 oktober – studiedag (första dagen på höstlovsveckan)
31 oktober–3 november – höstlov (vecka 44)
8 december – studiedag
21 december – skolavslutning hösttermin

Vårterminen 2018

8 januari – studiedag
9 januari – skolstart vårtermin
12–16 februari – sportlov (vecka 7)
7 mars – studiedag
2–6 april – påsklov (vecka 14)
30 april – lovdag
11 maj – lovdag
5 juni – lovdag
14 juni – skolavslutning vårtermin

Skolor kan eventuellt ändra på vissa av dessa datum. Kontakta respektive skola för mer information.
Grundskolor i Lundby

Västra Hisingen

Läsårstider, lov och studiedagar i Västra Hisingen

Läsårstider 2016 - 2017

(OBS - stängningsdagar för skola, förskoleklass och fritidshem finns längre ner)

Vårterminen 2017

Vårterminen startar: 10/1

Sportlov: vecka 7 (13-17 februari)

Studiedag: 13/3,

Påsklov: vecka 15 (10-13 april)

Lovdag: 26/5

Lovdag: 5/6

Studiedag: 15/5,

Skolavslutning: 14/6

Stängningsdagar skola / förskoleklass / fritidshem:
Vårterminen 2017: 9/1, 16/6

Läsårstider 2017 - 2018

Höstterminen 2017

Skolstart: 17 augusti
Skolavslutning: 21 december

Lov/studiedagar:
Torsdag 28/9 – Fredag 29/9

Höstlov vecka 44 (30/10 – 3/11)

Stängningsdagar skola/förskola/fritids: 14/8, 30/10

Vårterminen 2018

Skolstart: Måndag 9 januari
Skolavslutning: Torsdag 14 juni

Lov/studiedagar:

Måndag 8 januari

Sportlov vecka 7 (12/2 - 16/2)

Måndag 12/3 – Tisdag 13/3

Påsklov vecka 14 (3/4 – 6/4)

Måndag 30/4

Onsdag 9/5

Fredag 11/5

Stängningsdagar skola/förskola/fritids: 8/1, 15/6

Majorna-Linné

Läsårstider, lov och studiedagar i Majorna-Linné

Vårterminen 2017

Vårterminen börjar 10 januari och slutar 14 juni.

Sportlov 13-17 februari (vecka 7)
Påsklov 10-17 april (vecka 15 - måndag v. 16)

Några gånger under året stänger vi verksamheten för att våra medarbetare skall ges tillfälle till kompetensutveckling och gemensam planering. Under vårterminen 2017 är skola/fritidshem stängda vid följande tillfällen:

Skolverksamhet och fritidsverksamhet stängda
10 mars
1 maj (röd dag)
25 maj (röd dag)
6 juni (röd dag)

Skolverksamheten stängd - studiedagar eller lovdagar
9 mars
26 maj
5 juni

Höstterminen 2017

Skolstart torsdag 17 augusti
Skolavslutning torsdag 21 december

Lovdagar:
Höstlov v 44 (30 oktober-3 november)

Studiedagar:
Fredag 29 september

Fritidshem stängda:
Fredag 11 augusti
Fredag 29 september

Vårterminen 2018

Skolstart tisdag 9 januari
Skolavslutning torsdag 14 juni

Lovdagar:
Sportlov v 7 (12 februari - 16 februari)
Påsklov v 14 (2 april - 6 april)
Måndag 30 april
Onsdag 9 maj
Fredag 11 maj

Studiedagar:
Måndag 12 mars

Fritidshem stängda:
Måndag 8 januari
Fredag 15 juni

Norra Hisingen

Läsårstider, lov och studiedagar i Norra Hisingen

Vårterminen 2017

Tisdagen den 10 januari - onsdagen den 14 juni.

Lovdagar:
Sportlov vecka 7 (13/2-17/2)
Påsklov vecka 15 (10/4-13/4)

Fredag 26/5
Måndag 5/6

Studiedagar:
Måndag 9/1
Onsdag 8/3
Måndag 15/5

Fritidshemmen
Fritidshemmen är stängda 9 januari och 15 maj.

Läsårstider 2017/2018 för förskoleklass, grundskola och grundsärskola enligt följande:

Höstterminen 2017

Torsdag den 17 augusti - torsdag den 21 december.

Lovdagar:
Höstlov vecka 44 (30/10-3/11)

Studiedagar:
Måndag, tisdag 25-26/9
Måndag, tisdag 30-31/10
Onsdag 1/11

Fritidshemmen
Fritidshemmen är stängda för studiedag den 14 augusti och 1 november.

Vårterminen 2018

Tisdag den 9 januari - Torsdag den 14 juni.

Lovdagar:
Sportlov vecka 7 (12/2-16/2)
Påsklov vecka 14 (2/4-6/4)
Måndag 30/4
Tisdag 1/5
Fredag 11/5

Studiedagar
Måndag 8/1
Torsdag, fredag 8-9/3

Fritidshemmen
Fritidshemmen är stängda för studiedag den 9 mars.

Västra Göteborg

Läsårstider, lov och studiedagar i Västra Göteborg

Läsår 2016/2017

Vårterminen 2017

Vårterminen startar tisdag 9 januari och slutar onsdag 14 juni.

Stängningsdagar för både skola och fritidshem är följande tillfällen:

Måndag 9 januari

Fredag 16 juni

Lovdagar då skolorna är stängda:

Sportlov: V.7 måndag, 13 februari till fredag 17 februari.

Påsklov: V.15 måndag, 10 april till måndag 17 april.

Lovdagar: fredag 26 maj, måndag 5 juni.

Studiedag då skolorna är stängda:

Måndag 6 mars

Läsår 2017/2018

Höstterminen 2017

17 augusti - Höstterminen startar

21-22 september - Studiedagar

30 oktober-3 november (v.44) - Höstlov

6 december - Studiedag

21 december - Höstterminen slutar, terminsavslutning

Fritidshemmen stängda

10-11augusti

Vårterminen 2018

9 januari - Vårterminen startar

12-16 februari (v.7) - Februarilov

6-7 mars - Studiedagar

3-6 april (v.14) - Påsklov

30 april-1 maj - Lovdagar

10-11 maj - Kristi Himmelsfärdshelg

14 juni - Vårterminen slutar, läsårsavslutning

Fritidshemmen stängda

8 januari

15 juni

Semesterstängt på fritidshemmen

Under sommaren stänger fritidshemmen under vecka 28-31. Under dessa veckor finns det möjlighet för familjer som har behov av barnomsorg att få plats på annat fritidshem i stadsdelen. För mer information, kontakta ditt fritidshem.

Örgryte-Härlanda

Läsårstider, lov och studiedagar i Örgryte-Härlanda

Vårterminen 2017

10 januari: Vårterminen startar
13-17 februari (vecka 7): Februarilov
8 mars: Studiedag
10-13 april (vecka 15): Påsklov
26 maj: Lovdag
5 juni: Lovdag
7 juni: Studiedag
14 juni: Läsårsavslutning

Fritidshemmen stängda

9 januari
7 juni

Höstterminen 2017

17 augusti: Höstterminen startar
28-29 sept: Studiedagar
30 okt-3 nov (vecka 44): Höstlov
21 december: Höstterminen slutar

Fritidshemmen stängda

16 augusti
29 september

Vårterminen 2018

9 januari: Vårterminen startar
12-16 februari (vecka 7): Februarilov
12-13 mars: Studiedagar (studiedagarna 12-13 mars kommer att flyttas på grund av nationella prov, nytt datum kommer i juni 2017)
2-6 april (vecka 14): Påsklov
30 april-1 maj: Lovdagar
9 maj: Studiedag (studiedagen 9 maj kommer att flyttas på grund av nationella prov, nytt datum kommer i juni 2017)
10-11 maj: Kristi himmelsfärd
14 juni: Läsårsavslutning

Fritidshemmen stängda

8 januari
15 juni

Här hittar du alla skolor i Örgryte-Härlanda

Östra Göteborg

Läsårstider, lov och studiedagar i Östra Göteborg

Vårterminen 2017

Terminsstart: 10 januari
Avslutning: 14 juni
Studiedagar: torsdag 23 mars, måndag 8 maj, onsdag 24 maj
Lovdagar: måndag 13 februari – fredag 17 februari (v 7)
måndag 10 april – torsdag 13 april (v 15)
fredag 26 maj, måndag 5 juni

Fritidshemmen har studiedagar och stängt måndag 9 januari samt fredag 16 juni.

Höstterminen 2017

Terminsstart: 17 augusti
Avslutning: 21 december
Lovdagar: torsdag 2 november – fredag 3 november (v.44)
Studiedagar: måndag 30 oktober - onsdag 1 november (v.44)

Vårterminen 2018

Terminsstart: 9 januari
Avslutning: 14 juni

Lovdagar: måndag 12 februari – fredag 16 februari (v.7)
tisdag 3 april – fredag 6 april (v.14)
måndag 30 april, fredag 11 maj

Studiedagar: torsdag 22 mars, onsdag 9 maj, måndag 28 maj

Ansök om ledighet

Enligt skollagen har elever närvaroplikt samtliga skoldagar under läsåret. En elev i grundskolan eller grundsärskolan kan få ledigt en kortare tid, för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl kan eleven få vara ledig en längre tid. Det är skolans rektor som beviljar ledighet.

För att ansöka om ledighet, se de rutiner som just din skola har. Länkar till grundskolornas information och kontaktuppgifter.

Som vårdnadshavare har du ansvar för att ditt barn tar igen kursmoment som missas under ledigheten.