Plats i grundsärskola

Ansökan om plats i grundsärskolan görs tillsammans med den skola eller förskola där ditt barn går.

Du ansöker om plats i grundsärskolan tillsammans med den skola eller förskola där ditt barn går. Samtidigt som du ansöker lämnar du ditt medgivande till att mottagningsteamet i din stadsdel utreder om särskola är det rätta alternativet för ditt barn. I mottagningsteamet ingår experter på särskolefrågor. Stadsdelsförvaltningen där ditt barnet bor ansvarar för att du får information om grundsärskolan.

Skolan gör en utredning och tar reda på ditt barns förutsättningar

Efter att du har gjort en ansökan om plats i grundsärskolan görs en utredning. Skolan eller förskolan där ditt barn går hjälper dig med de handlingar som behövs. Utredningen ser olika ut beroende på vad skolan redan vet om ditt barn.
Utredningen innehåller förutom helhetsbedömning fyra delar:

  • Pedagogisk bedömning, för att få svar på frågan om ditt barns förutsättningar att nå kunskapsmålen i grundskolan
  • Psykologisk bedömning, som beskriver ditt barns kognitiva förmåga (till exempel minne, inlärning, koncentration och förmågan att lösa problem).
  • Medicinsk bedömning, för att ge en bild av ditt barns hälsa och klargöra medicinska orsaker till barnets svårigheter.
  • Social bedömning, som ska komplettera de andra bedömningarna med uppgifter om hur ditt barn har det utanför skolan.

Efter utredningen tas beslut

Utredningen ger underlag till beslut om ditt barn har rätt att gå i grundsärskolan. Beslutet fattas av ansvarig chef i den stadsdelen där du bor. Mottagningsteamet granskar utredningarna och ger ansvarig chef råd inför beslutet. Om barnet erbjuds att bli mottagen i särskolan kan du tacka nej och istället låta ditt barn gå i grundskolan. Om ditt barn inte erbjuds grundsärskola kan du överklaga beslutet.