Grundsärskola

Grundsärskolan är till för elever som inte bedöms kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav på grund av en intellektuell funktionsnedsättning. Funktionsnedsättningen kan bero på utvecklingsstörning eller en betydande och bestående hjärnskada.

Elever i grundsärskolan går i många fall i klasser tillsammans med barn i grundskolan. Det finns även skolor som har klasser med enbart barn i grundsärskolan.

Ansökan om plats i grundsärskolan görs tillsammans med den skola eller förskola där ditt barn går.