Grundsärskola

Grundsärskolan är till för elever som inte bedöms kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav på grund av en intellektuell funktionsnedsättning. Funktionsnedsättningen kan bero på utvecklingsstörning eller en betydande och bestående hjärnskada.

Elever i grundsärskolan går i många fall i klasser tillsammans med barn i grundskolan. Det finns även skolor som har klasser med enbart barn i grundsärskolan.

En del barn har rätt att gå i grundsärskolan. Grundsärskolan är ett alternativ till grundskolan för barn som inte kan nå upp till grundskolans kunskapskrav därför att de har en utvecklingsstörning.