Ändra, byta, säga upp plats

Här hittar du blanketter och information om hur du ändrar i ditt barns schema, byter fritidshem, fritidsklubb eller familjedaghem samt säger upp platsen.

Ändra schema

Vill du ändra vilka tider ditt barn har plats så fyller du i och skickar blanketten till din stadsdelsförvaltning.

Byta fritids eller familjedaghem

Ska ditt barn byta fritids eller familjedaghem, till exempel på grund av flytt, så gör du en ny ansökan. Om ditt barn får en ny plats i en annan stadsdel inom kommunen krävs ingen uppsägningstid. Du ska däremot snarast berätta för den gamla stadsdelen om den nya placeringen.

Säga upp plats i fritids eller familjedaghem

Om du vill säga upp ditt barns plats ska du fylla i och skicka in blanketten till din stadsdelsförvaltning. Platsen kan sägas upp, skriftligt, senast en månad innan ditt barn ska sluta. Uppsägningen gäller från den dag stadsdelsförvaltningen tagit emot blanketten. Du betalar avgift som vanligt under månaden, oavsett om ditt barn nyttjar platsen eller inte.

Säga upp plats på grund av flytt

Om du flyttar från Göteborg får ditt barn ha kvar sin plats högst en månad efter att ni flyttat. Därefter avslutas placeringen.

Om ditt barn är frånvarande en längre tid

Är ditt barn borta och du inte anmält frånvaro, behåller ni platsen i högst två månader. Därefter avslutas placeringen med omedelbar verkan.

   Så här gör du

   Ändra schema

   Schema för vistelsetid fritidshem

   Fyll i och skicka blanketten till din stadsdelsförvaltning. OBS! Samma blankett som för förskola och familjedaghem.

   Byta fritids eller familjedaghem

   Ansökan till förskola, fritidshem, familjedaghem

   Fyll i och skicka blanketten till din stadsdelsförvaltning.

   Säga upp plats i fritids eller familjedaghem

   Uppsägning av plats inom förskola, familjedaghem, fritidshem

   Fyll i och skicka blanketten till din stadsdelsförvaltning.

   Adresser till stadsdelsförvaltningskontor