Fritidshem, fritidsklubb

Elever som går i förskoleklass, grundskola och grundsärskola kan få plats i fritidshem eller fritidsklubb. Här kan de vara före och efter skolan. För barn upp till 12 år finns även möjlighet att vara i familjedaghem.

Fritidshem är ofta samordnat med skolan när det gäller personal, lokaler och den pedagogiska verksamheten. Ditt barn ska vara inskriven för att få ta del av verksamheten.

Plats i fritidshem, fritidsklubb eller familjedaghem erbjuds i första hand till barn vars föräldrar arbetar eller studerar. Du kan också söka plats om ditt barn på grund av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver stöd i sin utveckling.

När ditt barn har plats i fritidshem betalar du avgift utifrån vad ditt hushåll har för inkomst. Den högsta avgiften är 908 kronor per månad.

Här hittar du blanketter och information om hur du ändrar i ditt barns schema, byter fritidshem, fritidsklubb eller familjedaghem samt säger upp platsen.

Från och med höstterminen det år då eleven fyller tio år kan kommunen istället för fritidshem och familjedaghem erbjuda öppen fritidsverksamhet, så kallad fritidsklubb.

Familjedaghem är ett alternativ till förskola. Här arbetar dagbarnvårdare med pedagogisk omsorg i sitt hem.