Regler för förskoleklass

Ditt barn är garanterad en plats i förskoleklass det år hen fyller sex år. Även om ditt barn är garanterad plats så ska du lämna in en ansökan. I ansökan lämnar du önskemål om du vill ha plats på någon särskild skola.

Ansökningsperiod

Det är viktigt att du ansöker under ansökningsperioden, alla ansökningar
behandlas dock som om de vore inskickade samma datum. Tänk på att valet av förskoleklass också är val av grundskola. Ditt barn får förtur till en placering
i årskurs 1 på den aktuella skolan.

Vad innebär det fria skolvalet?

Som vårdnadshavare har du rätt att önska vilken skola ditt barn ska gå i. Barnet är inte garanterad plats på den skola du väljer. Det beror på hur många som söker till just den skolan. Antalet barn i förskoleklassålder varierar också från år till år, vilket påverkar antagningen.

Så fördelas platserna

I de fall när fler barn söker en viss skola än det finns platser för, prioriteras de som bor i skolans närområde och de som har syskon på skolan, så kallad syskonförtur. Gör ni inget val så får ditt barn plats på en skola i närområdet.

Vad räknas som närområdet?

Med närområdet menas inom cirka två kilometer från barnets folkbokföringsadress och i samma stadsdel.

Vad innebär syskonförtur?

I de fall alla elever i närområdet inte får plats på en skola tillämpas syskonförtur. Det gäller elever som har syskon i årskurs 1-9 på den aktuella skolan, det läsår barnet ska börja i förskoleklass. Som syskon räknas här helsyskon, halvsyskon samt så kallade ”bonussyskon”, alltså barn som är folkbokförda på samma adress men inte har samma föräldrar. I vissa fall kan inte syskonförturen tillämpas, till exempel om andra sökande bara har en skola i sitt närområde.

Du kan överklaga

Om ditt barn inte får plats i den skola du önskar finns möjlighet att överklaga placeringsbeslutet. Hur du överklagar får du information om när du får beslutet.

Ansök till förskoleklass på en kommunal skola

Om du ska ansöka om plats på en kommunal skola kan du göra det direkt här på webben eller via blankett.

Här kan du ansöka till förskoleklass

Ansök till förskoleklass på en friskola

Om du vill ansöka om plats på en friskola tar du kontakt med den skola som du är intresserad av. Förskoleklasser som bedrivs i enskild regi finns i anslutning till en friskola.

Hitta förskoleklass på en friskola