Om förskoleklass

Från och med det år ditt barn fyller sex år ska hen erbjudas plats i förskoleklass. Förskoleklassen är avgiftsfri och fungerar som en mjuk övergång till ditt barns fortsatta skolgång.

Om förskoleklass

Verksamheten i förskoleklass omfattar minst fem timmar per dag och kostar inget. Ditt barn är garanterad en plats i förskoleklass det år hen fyller sex år. Även om ditt barn är garanterad plats så ska du lämna in en ansökan. I ansökan lämnar du önskemål om du vill ha plats på någon särskild skola. Du kan välja flera alternativ.

Ansök till förskoleklass på en kommunal skola

Om du ska ansöka om plats på en kommunal skola kan du göra det direkt här på webben eller via blankett.

Här kan du ansöka till förskoleklass

Ansök till förskoleklass på en friskola

Om du vill ansöka om plats på en friskola tar du kontakt med skolan som du är intresserad av. Förskoleklasser som bedrivs i enskild regi finns i anslutning till en friskola.

Hitta förskoleklass på en friskola

Omsorg efter skolan

För vårdnadshavare vars barn har omsorgsbehov på eftermiddagen erbjuds plats i fritidshem eller familjedaghem (pedagogisk omsorg). Du kan läsa mer på sidan fritidshem, fritidsklubb

För den utökade omsorgstiden betalas avgift enligt maxtaxan.
Läs mer om avgifterna på sidan avgifter och taxor för fritidshem.