Hitta förskoleklass

Du kan sortera listan över alla grundskolor med förskoleklass efter stadsdel. Grundskolorna är antingen kommunala eller friskolor (som förr kallades privata).

Filtrera

Hittade 105 st
Visa som:
 • Annedalsskolan F-6

  Kommunal, Majorna-Linné
  Inriktning: Förskoleklass

  Annedalsskolan ligger i centrala Göteborg med närhet till natur, kultur och kommunikation. Vi arbetar mycket för att förebygga mobbning och har en arbetsplan för vårt mobbningsarbete. Skolan har ett mycket gott samarbete med hemmen och i Annedalsskolan finns ett väl fungerande skolråd och en aktiv föräldraförening.

 • Asperö skola F-3

  Kommunal, Västra Göteborg
  Inriktning: Förskoleklass

  Asperö skola och förskola ligger mitt på ön. Vi finns i ett nybyggt hus med en underbar gård med många möjligheter till lek och utmaningar. Både skola och förskola arbetar Reggio Emilia inspirerat utefter en egen modell – Asperömodellen. Det innebär att vi utgår från barnets behov och kunskaper och arbetar kontinuerligt med attityder och värderingar.

 • Assaredsskolan F-9

  Fristående, Östra Göteborg
  Inriktning: Förskoleklass

  Föräldrakooperativ

 • Backaskolan F-5

  Kommunal, Norra Hisingen
  Inriktning: Förskoleklass

  Backaskolan är stadsdelens äldsta skola. Idag går här drygt 300 elever från förskoleklass till skolår 5. Backaskolan har tre fritidshem. Vi har ett prioriterat arbete med att utveckla och stimulera elevernas läsning från förskoleklass ända upp i år 5.

 • Backatorpsskolan F-6

  Fristående, Norra Hisingen
  Inriktning: Förskoleklass

  Föräldrakooperativ skola med ca 300 elever i förskola till årskurs sex.

 • Bergums skola F-9

  Kommunal, Angered
  Inriktning: Förskoleklass

  Vår skola har elever i år F-9. Här finns fritidshem, fritidsgård, fullstor idrottshall och ett elevhälsoteam som du själv kan kontakta om du tror att ditt barn inte mår bra i skolan. Skolmaten tillagas här på skolan och vi har ett skolbibliotek som är bemannat hela skoldagen.

 • Bjurslättsskolan F-6

  Kommunal, Lundby
  Inriktning: Förskoleklass

  Bjurslättsskolan är en F-6 skola med två fritidshemsavdelningar. Här går cirka 230 elever och vi är drygt 30 pedagoger. Skolan ligger centralt i Lundby.

 • Björlandagården F-6

  Kommunal, Västra Hisingen
  Inriktning: Förskoleklass

  Björlandagården är en skola med förskoleklassverksamhet och årskurs 1-6. Skolan ligger i närheten av havet i norra delen av Torslanda.

 • Björsaredsskolan F-3

  Kommunal, Angered
  Inriktning: Förskoleklass

  På vår skola går cirka 100 elever. På skolan finns ett fritidshem. Skolan har ett elevhälsoteam med skolsköterska, kurator, psykolog och specialpedagoger. Du kan själv kontakta elevhälsan om du tror att ditt barn inte mår bra i skolan.

  Öppettider

  • mån-fre 6-17.30
 • Brandströmska Skolan Nylöse F-9

  Fristående, Östra Göteborg
  Inriktning: Förskoleklass

  Brandströmska skolan är en fristående skola på evangelisk kristen grund som drivs av en allkristen stiftelse utan koppling till någon kyrka eller samfund.

 • Brunnsboskolan F-9

  Kommunal, Norra Hisingen
  Inriktning: Förskoleklass, Idrott, Musik

  Brunnsboskolan är en F-9 skola med cirka 700 elever. På Brunnsboskolan finns musikklasser skolår 4-9. Hit söker elever från hela Göteborg och från kranskommunerna. Till musikklasserna antas man efter särskilda inträdesprov och utbildningen är mycket populär. På skolan finns också idrottsklasser med inriktning på handboll/fotboll i årskurserna 7-9.

 • Brännö skola F-3

  Kommunal, Västra Göteborg
  Inriktning: Förskoleklass

  Brännö skola och förskola ligger i kanten av stora öppna ängar med utsikt över båtar som kommer och går. Både förskola och skola använder närmiljön i undervisningen och ett av våra mål är att alla barn skall vara väl bevandrade i skärgård ens flora och fauna, samt ha god kännedom om vår närmiljö. Vi vill också lägga grunden för ett bra miljötänkande. Andra mål är att använda så många sinnen som möjligt vid inlärning. Skapande verksamhet ska ingå som en naturlig del i vardagen. Vi arbetar också på olika sätt med socialt sampel där målet är att alla ska känna trygghet och ha lika värde.

 • Bärbyskolan F-6

  Kommunal, Norra Hisingen
  Inriktning: Förskoleklass

  Bärbyskolan ligger i Säve. Här går cirka 150 elever från förskoleklass till skolår 6. Skolan har tre fritidshem. Här skapar elever och personal tillsammans de bästa förutsättningarna för eleverna att utveckla goda faktakunskaper och färdigheter och få stöd, trygghet och stimulans under hela skoldagen. Skolan arbetar aktivt för att förhindra mobbning enligt Olwéusmetoden.