Ansök till förskoleklass

Här kan du ansöka om plats i förskoleklass i kommunala skolor. Du ansöker inför höstterminen det år ditt barn fyller sex år. Ansökningstiden pågår mellan 15 november och 15 januari. Alla ansökningar behandlas som om de vore inskickade samtidigt. Svar på ansökningar för 2018 kommer gå ut under vecka 10.

Information och regler

Läs information om förskoleklass innan du ansöker.

Så här gör du

Ansök direkt på webben

Ansökningstiden har gått ut.

  • Om du eller ditt barn har skyddad identitet så ska du inte ansöka direkt på webben. Då ska du istället använda blanketten.
  • För att ansöka direkt på webben behöver du en e-legitimation, till exempel mobilt bank-id. Så här fungerar e-legitimation.
  • Om du ansöker direkt på webben och vill söka till skolor i olika stadsdelar så ska du skicka in en ansökan per stadsdel. Notera i ansökan, under ”övrigt”, vilka andra skolor du har sökt och vad som är ditt förstahandsval.

Ansök via blankett

Ansökningstiden har gått ut.

Om du inte vill eller kan använda e-tjänsten ansöker du genom att fylla i och skicka in den här blanketten.

Ansökan skickar du till den stadsdelsförvaltning där barnet är folkbokfört.

Hitta stadsdelsförvaltning

Vilken stadsdelsförvaltning tillhör gatan?

Behöver du hjälp med att fylla i ansökan kan du vända dig till något av stadens medborgarkontor eller kontaktcenter.