Förskoleklass

Förskoleklass är en frivillig skolform som har gemensam läroplan med grundskolan. Det fungerar som en mjuk övergång till ditt barns fortsatta skolgång. Ditt barn har en garanterad plats i förskoleklass det år hen fyller sex år.

Du kan sortera listan över alla grundskolor med förskoleklass efter stadsdel. Grundskolorna är antingen kommunala eller friskolor (som förr kallades privata).

Ditt barn är garanterad en plats i förskoleklass det år hen fyller sex år. Även om ditt barn är garanterad plats så ska du lämna in en ansökan. I ansökan lämnar du önskemål om du vill ha plats på någon särskild skola.

Här kan du ansöka om plats i förskoleklass i kommunala skolor. Du ansöker inför höstterminen det år ditt barn fyller sex år. Ansökningstiden pågår mellan 15 december och 15 februari. Alla ansökningar behandlas som om de vore inskickade samtidigt. Svar på ansökningar för 2017 kommer gå ut under vecka 14.

Här kan du läsa svar på vanliga frågor om förskoleklass. Kontakta handläggare i den stadsdel barnet är folkbokfört om du har frågor om själva ansökan.