Om elevhälsa och stöd

I elevhälsan ingår flera yrkesgrupper som samarbetar för att ge elever stöd i skolan.

Vad gör elevhälsan?

Elevhälsan

  • Ska vara förebyggande och hälsofrämjande.
  • Ska ge eleverna tillgång till skolläkare, skolsköterska, kurator, psykolog samt specialpedagogiska insatser.
  • Ska erbjuda varje elev hälsobesök med hälsokontroller. I grundskolan ska minst tre sådana besök erbjudas.
  • Ska bidra till att skapa skolmiljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa.
  • Kraven gäller förskoleklass, grundskola, gymnasieskola och särskola.

Vilka yrkesgrupper ingår i elevhälsan?

I elevhälsan ingår skolläkare, skolsköterska, psykolog, kurator och specialpedagog. Det är rektorn på skolan som ansvarar för elevhälsan och som leder samt samordnar insatserna. Elevhälsan arbetar direkt med eleven och tillsammans med lärarna i skolan.

Filer och dokument