Elevhälsa och stöd

I elevhälsan ingår flera yrkesgrupper som samarbetar för att ge elever stöd i skolan.

Om du eller någon du känner har blivit utsatt för kränkande behandling, vänd dig till en vuxen på skolan för att få hjälp. Varje skola ska ha en plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Det är rektorn på din skola som är ansvarig för att det inte förekommer kränkande behandling på din skola.

Behöver familjen stöd och råd? Kanske är du förälder och behöver hjälp i föräldrarollen, eller en ungdom som vill prata med någon utanför familjen.